Nederlandse ondernemingen investeren dit jaar meer in ICT en R&D, maar de ontwikkeling van sociale innovatie blijft nog achter. Hoe kan je jouw organisatie zo inrichten dat er makkelijker innovatie plaatsvindt?  

In een onderzoek naar innovatie geeft hoogleraar innovatie Henk Volberda enkele tips hoe je ervoor zorgt dat medewerkers meer naar innovatie toewerken.

Volberda onderscheidt ondernemingen onder andere op het creëren van fundamenteel nieuwe producten en diensten (radicale innovatie) en het verbeteren van bestaande producten en diensten (incrementele innovatie). Disruptieve innovatie is het ontwikkelen van nieuwe technologieën zoals kunstmatige intelligentie.

Laat werknemers op flexibele locaties werken

Flexibele werktijden van medewerkers zorgen voor grotere productiviteit en een meer hogere tevredenheid onder de werknemers. Maar specifiek flexibele werklocaties lijken ook radicale innovatie en disruptieve innovatie te stimuleren.

Volgens Volberda krijgen werknemers meer toegang tot nieuwe kennis door op andere locaties te werken. Medewerkers kunnen zo bijvoorbeeld even los komen te staan van de bestaande processen binnen een organisatie waardoor er meer ruimte is voor vernieuwende ideeën.

Pas op voor de flexibele schil

Een relatief groter aantal flexwerkers (medewerkers die minder dan twaalf uur per week actief zijn) zorgt ervoor dat een onderneming meer kan profiteren van kennis van buiten het bedrijf, maar het eigen R&D- en ICT-beleid lijdt hier juist onder.

Volgens Volberda wordt het hierdoor op termijn lastiger om eigen kennis te creëren en nieuwe ontwikkelingen te zien, maar hij houdt wel een slag om de arm. Er is wel meer onderzoek noodzakelijk naar de wisselwerking tussen de flexibele schil en het innovatievermogen van een bedrijf, vindt Volberda.  

Heb je veel oudere werknemers? Zet in op duurzame inzetbaarheid

Organisaties die medewerkers op meerdere plekken in de organisatie weten in te zetten (duurzame inzetbaarheid) scoren fors hoger op verschillende innovatie-indicatoren, vergeleken met organisaties die dat niet doen. Maar het verschil is vooral groot als het personeelsbestand vergrijsd is. 

"Duurzame inzetbaarheid bevordert het delen en verspreiden van kennis, vaardigheden, en ervaringen", zegt de hoogleraar hierover. "Hierdoor kan er een kruisbestuiving plaatsvinden om zo het innovatievermogen te bevorderen. Door kennis, vaardigheden en ervaringen elders in de organisatie in te zetten raken verschillende kennisgebieden nauwer met elkaar verweven wat radicale innovatie ten goede kan komen."

Werk samen met organisaties buiten Europa

Bedrijven die veel nieuwe producten ontwikkelen of investeren in nieuwe technologieën blijken vooral veel samen te werken met andere organisaties van buiten Europa. Hoogleraar Volberda haalt Booking.com en TomTom aan als ondernemingen die partners hebben over de hele wereld.

"Een toenemende focus op groeimarkten buiten Europa, meer spreiding van onderzoekscentra van bedrijven over de wereld en de aanwezigheid van bepaalde specialistische kennis in gebieden buiten Europa dragen bij aan een verhoogd innovatiesucces", zegt hij. Maar hij geeft ook een waarschuwing. Volgens Volberda is het gevaarlijk voor de 'BV Nederland' als er te veel geleund wordt op de kennis uit het buitenland.