Melkveehouders die eerder dit jaar door de rechter werden vrijgesteld van medewerking aan een plan om het mestoverschot in Nederland terug te dringen, zullen alsnog hun veestapel moeten verkleinen. 

Het gerechtshof in Den Haag heeft dat dinsdag in hoger beroep bepaald.

De boeren wilden hun bedrijf uitbreiden en hadden daar al geld in gestoken toen zij de verplichting opgelegd kregen hun aantal koeien juist te verminderen. Ze klaagden dat zij die maatregel niet hadden kunnen zien aankomen en er door de al aangegane investeringsverplichtingen onredelijk hard door waren getroffen.

De rechtbank ging mee in die redenering. Maar volgens het hof konden de boeren wel degelijk voorzien dat na de afschaffing van de melkquota in 2015 maatregelen nodig zouden zijn om de groei van het mestoverschot een halt toe te roepen.

Biologische boeren

Het hof maakt ook geen uitzondering voor biologische boeren. Of die een aparte positie verdienen, is een vraag die de politiek moet beantwoorden.

De maatregelen om de mestproductie terug te dringen, zijn nodig om te voorkomen dat het met Brussel overeengekomen maximum wordt overschreden. Nederland heeft een vrijstelling om meer mest te produceren dan andere Europese landen, maar raakt die mogelijk kwijt als het zich niet aan de afspraken houdt.

Minister Carola Schouten van Landbouw wijst erop dat de uitspraak van de rechter de kans groter maakt dat Nederland de vrijstelling behoudt. Voor de sector als geheel is de uitspraak daarom goed nieuws, al heeft die ''voor de betreffende melkveehouders ingrijpende gevolgen''.