Gemeenten en het Rijk moeten samenwerken om winkelleegstand tegen te gaan. In veel stadswijken en dorpen groeit de leegstand en die gebieden dreigen daardoor minder leefbaar te worden, stelt Detailhandel Nederland.

Veel mensen voelen zich namelijk onveiliger als er veel winkels leeg staan.

Volgens het onderzoek van Detailhandel Nederland is de leegstand in buurtwinkelcentra het afgelopen jaar in bijna de helft van de onderzochte gemeentes toegenomen. In een derde van de onderzochte gemeenten was dat ook het geval in het centrum.

Toch zijn er ook gemeenten waar het beter gaat. In de grote steden is de leegstand in de centra laag, maar ook in kleinere steden als Nijmegen en Alkmaar nam het aantal ongebruikte winkelpanden af.

De gemiddelde leegstand is 7,4 procent, maar zonder actie kan dat oplopen tot 20 à 35 procent in 2025, becijferde adviesbureau McKinsey eerder.

Cijfers

Gemeenten moeten volgens Detailhandel Nederland in de coalitieakkoorden na de verkiezingen cijfers benoemen voor het terugdringen van de leegstand. Leegstaande winkels in weinig kansrijke gebieden kunnen bijvoorbeeld een andere bestemming krijgen.

Ook moet er meer worden samengewerkt met andere gemeenten in de regio. In wel kansrijke winkelgebieden moeten de winkeliers bovendien steun krijgen van een sterke organisatie.