De helft van de Nederlandse bedrijven wil de komende twee jaar geen (extra) mensen met gezondheidsbeperkingen in dienst nemen. 11 procent is dit wel van plan.

Twee derde van de organisaties voelt zich (enigszins) verantwoordelijk om mensen uit deze groep in dienst te nemen, zo blijkt dinsdag uit een arbeidsmarktrapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

De reden dat bedrijven voorlopig geen mensen met een beperking in dienst nemen is dat er geen geschikte functies zijn (41 procent), geen nieuwe medewerkers nodig zijn (27 procent), of er te weinig capaciteit is voor begeleiding en ondersteuning (12 procent). Daarnaast zijn werkgevers vaak niet bekend met regelingen voor de doelgroep. 

Regelingen

Eerder is afgesproken dat tot 2026 in totaal 125.000 banen speciaal voor gehandicapten worden ingericht: 25.000 bij de overheid en de overige 100.000 bij andere werkgevers. Deze kabinetsregeling is sinds 2015 van kracht.

Uit het rapport blijkt dat regelingen om werk voor mensen met een beperking te stimuleren, zoals loonkostensubsidie of de zogeheten no-riskregeling bij ziekte, bij veel werkgevers nog onbekend zijn. Bij een vijfde van de bedrijven kunnen werknemers al wel zelf hun begin- en eindtijd bepalen. Circa zes op de tien bedrijven zijn voorstander van deeltijdwerk.

Ouderen

Verder blijkt uit het rapport dat er bij bedrijven steeds minder ruimte is voor ouderenregelingen zoals extra vrije dagen, taakverlichting en kortere werkweken. Daartegenover vinden steeds meer ondernemers het ''wenselijk" dat personeel na het zestigste levensjaar doorwerkt.

Ruim drie kwart van de bedrijven vindt dat ouderen even goed functioneren als jongeren. In sommige gevallen doen de ervaren krachten het zelfs beter. Circa een kwart van de bedrijven vindt dat ouderen relatief duur zijn in vergelijking met hun productiviteit.