Zelfstandige ondernemers zijn het meest tevreden over hun werk. 81 procent is blij met de huidige werksituatie, blijkt dinsdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Zelfstandigen zijn daarmee nog net iets gelukkiger met hun werk dan mensen met een vast contract. Van hen is 78 procent tevreden.

Het maakt voor de werktevredenheid nauwelijks uit of een ondernemer personeel heeft of niet.

Van de flexibele werknemers – bijvoorbeeld oproep- en invalkrachten - is ongeveer drie kwart tevreden. Alleen bij uitzendkrachten is het echt minder: slechts twee op de drie hebben niets te klagen.

Zekerheid

Een op de drie werknemers zonder vast dienstverband zegt behoefte te hebben aan flexibiliteit en niet zo zeer aan zekerheid. Deze mensen zijn over het algemeen dan ook goed te spreken over hun werksituatie. Ook medewerkers die relatief nieuw bij een bedrijf zijn, hebben meestal wel vrede met flexwerken.

Ruim een kwart van de flexwerkers zit in die positie omdat het niet lukt om een vast contract te krijgen en bij deze groep knaagt het dan ook meer. De geringe tevredenheid bij uitzendkrachten heeft daarmee te maken: ruim de helft van hen werkt via het uitzendbureau omdat een vaste baan er niet in zit.

Ruim een op de tien ondernemers is een eigen bedrijf begonnen omdat ze geen contract konden krijgen. Voor twee derde van hen verloopt het ondernemen inmiddels wel naar tevredenheid.

Meerderheid

In totaal waren in 2016 1,8 miljoen mensen in Nederland met een flexibel dienstverband aan het werk, onder wie 279.000 uitzendkrachten. Er waren 1,4 miljoen zelfstandig ondernemers, van wie drie kwart zonder personeel.

Werknemers met een vast contract zijn nog altijd ruim in de meerderheid: dat waren er in 2016 5,2 miljoen.