Meer grootgrondbezitters onder boeren

Er zijn steeds meer grondgrondbezitters onder de boeren. In 2016 hadden twaalfduizend boeren 30 hectare of meer cultuurgrond in eigendom.

Deze groep is met 6 procent toegenomen vergeleken met 2010, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

Land- en tuinbouwbedrijven in Nederland hadden vorig jaar in totaal 1,04 miljoen hectare cultuurgrond, waar bijvoorbeeld gewassen worden geteeld of koeien grazen, in bezit.

Ruim een derde van de boerenbedrijven had niet meer dan 5 hectare cultuurgrond in bezit. 3 procent van de boeren heeft maar liefst 75 hectare of meer in eigendom. Deze laatste groep maakte in 2010 nog 2 procent van alle ondernemingen uit.

Groningen en Drenthe

Het aantal boeren dat geen cultuurgrond in eigendom heeft daalt. In 2016 had 15 procent van de akker- en tuinbouwbedrijven geen grond in eigendom. Zes jaar eerder was dat nog 17 procent.

De grotere ondernemingen zijn vooral actief in Groningen en Drenthe. Daar bezaten respectievelijk 18 procent en 8 procent van de boeren 75 of meer hectare cultuurgrond.

Melkveebedrijven hadden in 2016 twee keer zoveel cultuurgrond in eigendom dan akkerbouwbedrijven. Bijna de helft van de melkveehouders bezat vorig jaar 30 of meer hectare grond.

Vijf procent van de melkveebedrijven had 75 of meer hectare cultuurgrond in bezit, in 2010 was dat nog 3 procent. Van de akkerbouwers had 25 procent in 2016 30 hectare of meer grond in bezit (22 procent in 2010), 7 procent had meer dan 75 hectare grond in eigendom (5 procent in 2010).

Lees meer over:

NUlokaal adverteren

NUwerk

Tip de redactie