Ondernemers lijken met het nieuwe regeerakkoord te kunnen rekenen op een versoepeling van het ontslagrecht. Maar de bewijslast voor een ontslag ligt nog steeds bij de werkgever.

"Maatwerk wordt weer mogelijk", zegt Pascal Besselink, arbeidsjurist bij DAS. "Maar ook na het aanpassen van de  Wet werk en zekerheid (Wwz) zal de werkgever nog steeds moeten zorgen voor een goed ontslagdossier."

Het nieuwe kabinet wil dat het makkelijker wordt om iemand te ontslaan. Op dit moment staan er hiervoor in de wet een aantal vaste gronden. "Een arbeidscontract kan alleen worden ontbonden op één volledig aangetoonde reden", zegt Besselink.

Het nieuwe regeerakkoord stuurt er echter op aan om het mogelijk te maken om meerdere gronden voor ontslag bij elkaar op te tellen. Omdat het in de praktijk erg moeilijk blijkt voor de werkgever om de hoofdreden voor ontslag volledig te onderbouwen.

"Kun je als werkgever bijvoorbeeld maar voor de helft aantonen dat iemand onvoldoende functioneert, maar kun je ook andere gronden voor ontslag aanvoeren, dan kan de rechter de arbeidsovereenkomst toch ontbinden. Mits de rechter daar genoeg redenen toe ziet."

Extra vergoeding

In dit geval kan de rechter echter wel een extra vergoeding toewijzen aan de werknemer. De werkgever betaalt deze bovenop de standaard transitievergoeding.

Het aanvullende bedrag wordt toegekend door de rechter en is maximaal de helft van de bestaande transitievergoeding. De werkgever krijgt hierbij wel de mogelijkheid om bijvoorbeeld de studiekosten in mindering te brengen.

Hiermee lijkt het dus makkelijker te worden om aan te tonen dat iemand moet worden ontslagen. Volgens Besselink geldt voor werkgevers echter nog steeds een flinke bewijslast in de vorm van een goed ontslagdossier

"Alleen dan krijgt de rechter de mogelijkheid om maatwerk toe te passen bij het toekennen van de transitievergoeding, zegt Besselink. "Je kunt iemand niet zomaar ontslaan. Je moet op orde zijn en genoeg hebben gedaan om de werknemer te helpen."