Het Nederlandse bedrijfsleven laat kansen liggen in oostelijk Europa. Volgens kredietverzekeraar Euler Hermes is de groei in oostelijke lidstaten van de EU structureel.

Analisten van Euler Hermes hebben onlangs de groeicijfers van een aantal voormalige Oostbloklanden naar boven bijgesteld. Roemenië is koploper met een economische groei dit jaar van 5,5 procent (vorig jaar 4,8). Daarna volgen Polen (3,8 procent, was vorig jaar 2,7), Tsjechië (3,6 procent, was 2,6) en Hongarije (3,3 proecnt, was vorig jaar 2,0).

Specialist Johan Geeroms van Euler Hermes noemt de auto-industrie als een voorbeeld van een sector waarin Nederlandse bedrijven niet alleen kansen missen, maar ook verdrongen worden door concurrenten uit het oosten. "Nog steeds zijn we een belangrijke toeleverancier voor Duitsland, maar veel business verliezen we aan landen als Tsjechië, Slowakije en Polen. Volgens het CBS hebben zij ons zelfs ingehaald als belangrijkste handelspartner van de Duitse automobielindustrie."

Daar staan grote kansen tegenover. Geeroms: "De boom- en plantenkwekersbranche zegt al dat de groei in Oost-Europa zit. Een soortgelijk geluid komt uit de hoek van de Nederlandse bloemenexporteurs. Volgens branchevereniging VGB stijgt de export naar Oost-Europa bovengemiddeld snel, met als sterkste groeiers Tsjechië en Polen."

Roemenië

Geeroms noemt Roemenië als een perfecte springplank voor Nederlandse bedrijven die zich richten op handel en investeringen in de regio rond de Zwarte Zee. "De potentie van vooral de landbouw is groot. Dat is precies waar ook Nederland heel sterk in is."

Met 9 miljard euro aan Europese steun voert Roemenië momenteel een grootscheeps plattelandsontwikkelingsprogramma uit. "Dat biedt kansen voor Nederlandse bedrijven. Zo is er 320 miljoen euro beschikbaar voor de modernisering van de fruitteelt."

Geeroms stelt dat de economieën in Oost-Europa nog in belangrijke mate worden getrokken door Duitsland, dat daar een vliegwieleffect in gang heeft gezet. "Mensen verdienen meer, dus stijgen de bestedingen. Nu zijn de lonen nog aan de lage kant. Ik zou zeggen: het momentum is perfect om als Nederlandse ondernemer nu in te stappen."