Flink meer mensen kiezen voor een ondernemersbestaan. In het derde kwartaal van dit jaar zag de Kamer van Koophandel (KvK) het aantal starters met 6 procent toenemen.

In totaal werden er 43.469 ondernemingen gestart van begin juli tot eind september, zo blijkt uit dinsdag gepubliceerde cijfers. Een jaar geleden werden in dezelfde periode nog 41.108 ondernemingen opgericht.

Het totaal aantal ondernemingen in Nederland nam in de eerste drie kwartalen van 2017 met 3,1 procent toe tot 1,8 miljoen bedrijven. In 2016 stond deze groei op 2,4 procent.

De sterke groei van het aantal ondernemingen wordt onder andere verklaard door het kleine aantal bedrijven dat stopt. Dit aantal ligt met 22.296 'stoppers' in het derde kwartaal van 2017 op het laagste niveau sinds het derde kwartaal van 2012. Toen stopten 20.441 ondernemingen.

In de eerste negen maanden van dit jaar kwamen er vooral veel ondernemingen bij in de sector Energie, water en milieu. Het aantal starters groeide met 16 procent. Opvallend is de groei van de ondernemingen die elektriciteit produceren met zonnecellen, warmtepompen of waterkracht. Het aantal startende ondernemingen verdubbelde in deze categorie bijna van 78 naar 151.

In het afgelopen kwartaal startten 9 procent meer zzp’ers dan in dezelfde periode vorig jaar.  Het aantal zelfstandigen nam toe met 4 procent naar 916.688 eenpitters.

Er kwamen relatief veel parttime zelfstandigen bij. Dit aantal nam toe met 6 procent naar 231.806. Parttime zzp’ers verklaren bij de inschrijving minder dan vijftien uur per week aan de onderneming te besteden.