Drie op de vier mkb-bedrijven houden zich in meerdere of mindere mate bezig met duurzaamheid. Ongeveer de helft doet aan energiebesparing en een derde aan afvalvermindering en recycling.

Dat blijkt uit onderzoek van het ING Economisch Bureau onder bijna zevenhonderd mkb-bedrijven.

Voor andere duurzame activiteiten, zoals het direct terugbrengen van de CO2-uitstoot, natuurherstel en waterbesparing, hebben bedrijven over het algemeen veel minder aandacht - met uitzondering van innovatieve bedrijven.

Kostenbesparing en het tegengaan van verspilling zijn de belangrijkste redenen voor mkb-bedrijven om zich bezig te houden met duurzaamheid. Een duurzaam imago en zich onderscheiden van concurrentie spelen in veel mindere mate mee.

De bedrijven die zich niet bezighouden met duurzaamheid, geven als belangrijkste reden daarvoor dat het geen prioriteit heeft. Andere redenen zijn dat er nooit over is nagedacht of dat het niet rendabel is.