De Friese aannemer Sjouke Dijkstra, familierederij Doeksen, maar ook multinationals zoals Unilever en DSM. Zomaar een paar voorbeelden van ondernemingen die het predicaat 'koninklijk' mogen voeren. Het geeft je als bedrijf voor de buitenwereld net iets meer allure, maar hoe krijg je als bedrijf nou zo'n predicaat?

Eisen

Een onderneming moet meer dan honderd jaar bestaan en dit ook kunnen bewijzen met het liefst hard bewijs. Documenten zoals een koopakte of een vermelding in belastingregisters kunnen ook voldoen om dit te bewijzen. Verder hebben bedrijven die kans willen maken minstens honderd werknemers.

Maar daar komen nog veel meer eisen bij kijken. Zo is een onderneming van "onberispelijk gedrag" (net zoals de bestuurders), staat het bedrijf bekend om de expertise en geniet het een goede reputatie in de regio. Een goede onderbouwing is nodig, in welke vorm die komt is niet omschreven.

Kerncijfers

Een aanvraag moet ook kerncijfers uit de laatste vijf jaar over het bedrijf bevatten zoals netto-omzet, het bedrijfsresultaat en de verdeling van het eigen en vreemd vermogen. Om te bewijzen dat het bedrijf stabiel is en een goede financiële reputatie heeft, moeten ook de verwachte cijfers voor de toekomst worden meegestuurd.

Vaak wordt een aanvraag ingewilligd voor een jubileum zoals het honderdjarig bestaan. Houd er rekening mee dat een aanvraag vaak tot een jaar kan duren, dus plan vooruit.

Een onderneming moet verder een Nederlands karakter hebben. Wat dat precies betekent, wordt niet omschreven. Maar een dochteronderdeel van een buitenlands bedrijf dat lang in Nederland actief is, komt bijvoorbeeld niet in aanmerking.

Ook bedrijfsonderdelen die deel uitmaken van een onderneming die al het predicaat koninklijk heeft, maken geen kans.

Aanvraag

De aanvraag door het bedrijf wordt bij de burgemeester van de vestigingsplaats gedaan. Die stuurt de aanvraag, inclusief een advies, door naar de Commissaris van de Koning. Die beoordeelt, na extra informatie te hebben verzameld, of de aanvraag wordt ingewilligd. Normaliter duurt de gehele procedure ongeveer een jaar.  

Verschil hofleverancier en koninklijk

Ten eerste zijn er twee predicaten die kunnen worden uitgereikt: het predicaat hofleverancier en het predicaat koninklijk. Voor het eerste predicaat komen vooral kleinere en middelgrote bedrijven in aanmerking. Belangrijkste verschil is verder dat verenigingen en organisaties het predicaat koninklijk kunnen krijgen.

Deze zomer waren er ongeveer 450 Nederlandse bedrijven die het predicaat hofleverancier mogen voeren.