Nederland staat voor het tweede jaar achter elkaar op de vierde plaats van een concurrentieranglijst van het World Economic Forum (WEF). In de Europese Unie staat Nederland bovenaan.

Volgens de Erasmus University, partnerinstituut in Nederland van het WEF, scoort Nederland hoog door de sterke basis in bijvoorbeeld infrastructuur en het macro-economische beleid.

De jaarlijkse graadmeter van internationaal concurrentievermogen wordt uitgevoerd onder 137 landen.

Top drie

De top drie van de Global Competitiveness Index bestaat uit Zwitserland, de Verenigde Staten en Singapore. Nederland laat onder andere Duitsland (plek vijf), Hongkong (plek zes), Zweden (plek zeven) achter zich.

"Het was exceptioneel dat Nederland vorig jaar een vierde positie innam van meeste concurrerende economieën", stelt professor Henk Volberda, hoogleraar aan de Erasmus University.

Sterke basis 

"Nederland beschikt ook dit jaar weer over een sterke basis: een infrastructuur van wereldklasse (derde positie in de ranking), een goed functionerende overheid en instituties (vier posities gestegen naar de zevende plaats), een goed macro-economisch beleid met gezonde overheidsfinanciën (een stijging van acht posities naar de veertiende plaats) en een kwalitatief hoogwaardige gezondheidszorg (vierde positie)."

Onderwijs

De daling van de onderwijskwaliteit zou wel een punt van zorg zijn. Nederland scoort beter op het gebied van innovatie, maar is een plaats gezakt op het vlak van hoger onderwijs. Naast Singapore en Finland, staat nu ook de VS boven Nederland.

"Gezien de uitdagingen van de vierde industriële revolutie en de snelle uitholling van bepaalde kennis, vaardigheden en functies door robotisering en kunstmatige intelligentie zijn meer investeringen in het Nederlandse hoger onderwijs noodzakelijk", zegt Volberda hierover.

Blijven investeren

Hans de Boer, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW, toont zich tevreden. "We staan er als land goed op. In de eerste plaats dankzij alle ondernemers in het land die steeds innovatiever worden en dankzij ons uitstekende vestigingsklimaat."

Wel benadrukt De Boer dat het belangrijk is te blijven investeren in vernieuwing om de positie vast te houden. "Dat betekent investeren in klimaat, scholing of onderzoek, lastenverlichting en bijvoorbeeld slimme mobiliteit. Alleen zo zorgen we dat we over tien jaar ook bovenaan staan en werk kunnen blijven scheppen voor iedereen", aldus De Boer.