Vier tips om jouw management te verbeteren

Een goede organisatie met een sterk management zou geen langdurig competitief voordeel opleveren, leren mba-studenten op universiteiten. Een bredere strategie voor het bedrijf zou belangrijker zijn.

Een sterke organisatie is nou eenmaal makkelijk te kopiëren, is de gedachte. Iets doen dat andere bedrijven ook doen, maar dan beter, is daarom geen houdbare manier om voorop te raken.

Maar een groep onderzoekers bestrijdt deze theorie. In de praktijk is het bereiken van ‘managerial excellence’ moeilijker dan gedacht en een onderneming die dit wel weet te bereiken, kan daarmee het verschil maken, denken zij.

Sinds 2002 onderzoeken ze de karakteristieken van een sterke organisatie. Na twaalfduizend bedrijven te hebben bekeken in 34 landen, concluderen zij dat de organisatie er meer toe doet dan gedacht. Ondernemingen met een sterk presterend management behalen meer winst, groeien sneller en leggen minder snel het loodje.

In de Harvard Business Review beschrijven zij wat ondernemingen soms missen om de organisatie te verbeteren.

Verkeerde opvattingen

Uit het onderzoek van de wetenschappers blijkt dat veel managers niet kunnen beoordelen hoe goed het management van het bedrijf is. Wanneer managers de vraag kregen voorgelegd hoe goed hun bedrijf werd geleid op een schaal van één tot tien was het mediane antwoord een zeven. Dit is te optimistisch, concluderen de onderzoekers. In de praktijk bleek er ook geen verband te zijn tussen de werkelijke kwaliteit en het oordeel dat managers zelf gaven.

Hoe is dit op te lossen? Volgens de onderzoekers kunnen managers dit probleem aanpakken door het mogelijk te maken om open discussies te voeren. Kan een werknemer in jouw organisatie wel zeggen dat iets niet goed gaat? Kan dat wel, dan is het makkelijker om de vinger op de zere plek in de organisatie te leggen.

Ondernemingsbestuur

Soms weten bestuurders dat het management anders kan, maar zijn er andere doelen die dit dwars zitten. Volgens de onderzoekers scoren ondernemingen die gerund worden door de oprichter het laagst op het gebied van goed management. Ook familiebedrijven scoren laag. Waarom? Ze vermoeden dat dit komt doordat andere managementstructuren persoonlijke doelen van de oprichters in de weg zitten.

Een eerlijke evaluatie is nodig om de overstap te maken van een concern dat afhankelijk is van bepaalde directeuren naar een geprofessionaliseerde organisatie. Soms kan een ondernemer met zijn of haar behoefte om het hele bedrijf te controleren, ook het concern beschadigen.

Een tekort aan vaardigheden

Soms is er ook simpelweg een tekort aan vaardigheden bij de bestuurders. Vooral in opkomende economieën zou dit voorkomen. Personeel en bestuur met een betere opleiding zorgt ervoor dat het management meer vaardigheden gaat gebruiken. Neem mensen in dienst die passen bij jouw bedrijf maar ook de vaardigheden hebben om meer te doen.

Politiek en cultuur op de werkvloer

Zelfs wanneer je de beste managers hebt die weten wat er gedaan moet worden en dat ook kunnen doen, kan het doorvoeren van nieuwe managementprocessen moeilijk zijn. Als voorbeeld wordt een situatie bij een printermaker genoemd waarbij de verkoopafdeling en de ontwikkelingstak samen moesten werken. Door animositeit tussen beide afdelingen maakte het niet uit dat het management uitvoerig had nagedacht over hoe de samenwerking zou worden bestuurd. Opmerkingen van de ene bedrijfstak werden door de andere afdeling simpelweg niet serieus genomen.

De onderzoekers halen aan dat bestuurders het effect van hun beleid kunnen versterken door persoonlijke aanwezig te zijn en het beleid vorm te geven. Door te benadrukken dat het management waarde hecht aan de uitvoering van specifieke maatregelen en daar zelf ook op de werkvloer voor in te staan, worden deze problemen vermeden.

Lees meer over:

NUlokaal adverteren

NUwerk

Tip de redactie