Steeds meer grote bedrijven en organisaties beloven dat ze hun kleine leveranciers sneller gaan betalen. Inmiddels hebben zich al vijftig grote spelers aangesloten bij het initiatief Betaalme.nu.

De ondertekenaars zeggen toe kleine bedrijven voortaan binnen dertig dagen te betalen.

Onder meer tankopslagbedrijf Vopak heeft zich nu ook aangesloten bij Betaalme.nu. Bedrijven als Heineken, Rabobank, Schiphol, Shell en Philips gingen hen voor.

Mkb-bedrijven moeten nu vaak lang wachten op hun geld en voor geleverde goederen en diensten. Daardoor kunnen deze leveranciers soms in grote problemen komen. Met Betaalme.nu moet dat risico worden ingeperkt.

Uit de laatste rapportage van Betaalme.nu blijkt dat de grote afnemers die aan het initiatief deelnemen vorig jaar voor 200.000 leveranciers uit het mkb een betaaltermijn hebben gehanteerd van maximaal dertig dagen. Het ging om 2 miljard euro aan facturen.