Varkenshouders die op een locatie zitten waar weinig perspectief is voor de ontwikkeling van hun bedrijf, kunnen een stoppremie krijgen. Dat kan bijvoorbeeld zijn als ze te dicht bij woningen staan om uit te kunnen breiden. 

In totaal is 8 miljoen euro beschikbaar. Boeren kunnen zich tot en met oktober aanmelden.

In een testproject is 500.000 euro per locatie beschikbaar voor het opkopen van de varkens en de varkensrechten. Als boeren de premie krijgen, moeten ze stoppen met intensieve veehouderij. Na afloop wordt besloten of het project een vervolg krijgt.

De ingekochte varkensrechten worden volgend jaar doorverkocht aan andere boerenbedrijven. Die moeten op hun locatie dan wel perspectief hebben om uit te kunnen breiden.

De regeling is bedoeld om duurzame varkensbedrijven te stimuleren op plekken waar daar ruimte voor is. Het is een initiatief van branchevereniging Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), in samenwerking met de Rabobank en het ministerie van Economische Zaken.