Grote bedrijven die veel geld aan onderzoek uitgeven, zeggen dit vaker in combinatie met startups, gespecialiseerde mkb-bedrijven en kennisinstellingen te doen.

Dat stelt werkgeversvereniging VNO-NCW dinsdag op basis van een enquête onder vijftien bedrijven en hun uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling (R&D). 

De respondenten vertegenwoordigen 72 procent van het industriële onderzoek en 42 procent van het totale onderzoek in Nederland.

"Bijna de helft van alle R&D-uitgaven van grote bedrijven wordt gedaan in samenwerking met gespecialiseerde mkb-bedrijven, kleine startende innovatieve bedrijven en kennisinstellingen", stelt de werkgeversorganisatie.

Volgens VNO-NCW blijft het belang van samenwerken "onverminderd groot". "Er lijkt daarnaast minder sprake van verplaatsing van R&D naar opkomende markten."

1,4 miljard euro

Van de in totaal 3,2 miljard euro die de ondervraagde bedrijven aan onderzoek en ontwikkeling uitgeven, wordt zo'n 1,4 miljard euro gestoken in onderzoek in samenwerking met andere bedrijven. 

Er gaat bijna een half miljard euro naar onderzoek in samenwerking met gespecialiseerde mkb-bedrijven. Het gaat naar schatting om 500 tot 750 mkb-ondernemingen.

Twee derde van de ondervraagde ondernemingen voert projecten uit met startups. Ook wordt er veel samengewerkt met de vier technische universiteiten en TNO.

Zorgen

Zorgen zijn er over de beschikbaarheid van talent in Nederland. Ook stimulering van innovatie door de overheid, bijvoorbeeld door subsidies en fiscale maatregelen, zou van de respondenten meer aandacht mogen krijgen.

"Voor sommige technische functies is talent inmiddels zeer schaars, wat op termijn een bedreiging vormt voor de concurrentiekracht van Nederland", stelt een van de onderzochte bedrijven. "Een studentenstop bij de TU's is dan bijvoorbeeld ook funest."

Fundamenteel onderzoek

Ook pleiten de respondenten voor extra investeringen in fundamenteel onderzoek (bèta-technisch onderzoek), meer publiek-private samenwerking en innovatie in het mkb en bij startups.

"De wetenschappelijke sinaasappel in Nederland is na jaren bezuinigen echt volledig uitgeknepen, zowel in het fundamentele als het toegepaste onderzoek, terwijl veel andere landen juist een tandje bij zetten", aldus een van de ondervraagde ondernemingen.

De onderzochte bedrijven zijn wereldwijd goed voor ruim 23 miljoen euro aan R&D-uitgaven. Er werken wereldwijd bijna zestigduizend onderzoekers bij deze groep ondernemingen. In Nederland gaat het om zo'n zestienduizend onderzoekers.