Varkenshouderijen maken werk van het verlagen van de fosfaatproductie. Dit jaar verwacht de sector via een speciale regeling zeker 830.000 kilo fosfaat minder te produceren.

Ongeveer een kwart van de varkenshouderijen heeft zich volgens branchevereniging POV aangemeld voor de subsidieregeling waarmee een bedrag van 4 miljoen euro is gemoeid.

Voor iedere kilo fosfaat die een varkenshouder minder produceert, krijgt hij een vergoeding van 4 euro. Het doel van de sector is om de productie met 1 miljoen kilo te verlagen.

Door onder meer gebruik te maken van fosfor-armer mengvoer, moet de besparing vorm krijgen. Aan de speciale regeling nemen 1.067 bedrijven deel.

Het terugdringen van het fosfaatoverschot is een van de hoofddoelen van het Nederlandse mestbeleid. Nederland was vorig jaar goed voor de productie van 175 miljoen kilo fosfaat.

Fosfor wordt aangevoerd via veevoer en kunstmest. Te veel fosfaat in de bodem kan onder meer negatief uitpakken voor onder meer waterecosystemen, bijvoorbeeld door een sterke toename van algen. Dat is weer slecht voor waterplanten en vissen.