Pluimveebedrijven hebben door de ontdekking van met fipronil besmette eieren al ongeveer 33 miljoen euro schade geleden.

Gemiddeld kost het schandaal een betrokken bedrijf 120.000 tot 220.000 euro, schrijft staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) aan de Tweede Kamer.

Bijna de helft van de geraamde kosten, 16 miljoen euro, is het gevolg van de blokkade die werd opgelegd aan bedrijven met stallen waarin het verboden bestrijdingsmiddel is gebruikt. De rest van de rekening bestaat uit kosten van de maatregelen die nodig waren om de bedrijven weer schoon te maken.

Reputatie

De raming van Van Dam houdt geen rekening met schade die later nog kan optreden. De reputatie van het Nederlandse ei kan bijvoorbeeld zijn geschaad, en dat kost boeren misschien klandizie.

Ook is nog onduidelijk hoe hard fokkers en winkels zijn getroffen. Er zijn tot nu toe 258 pluimveebedrijven geblokkeerd. Een deel is inmiddels weer vrijgegeven.

In de steek

De sector rekent zelf op 50 miljoen euro aan rechtstreekse schade en vindt dat het kabinet de pluimveebedrijven in de steek laat.

De pluimveehouders benadrukken voor 600 miljoen euro per jaar aan het buitenland te verdienen en stellen dat de export ''een behoorlijke tik heeft gehad''. De vervolgschade zou dus weleens ''een veelvoud kunnen bedragen'' van de verliezen die de boeren al hebben geleden.

De pluimveehouders zijn ''diep teleurgesteld'' in minister Edith Schippers van Volksgezondheid en staatssecretaris Van Dam. Zij zouden vergeten dat boeren het nietsvermoedende slachtoffer waren van een malafide ongediertebestrijder en nalatigheid of overdreven ingrijpen van de overheid. 

Steun

LTO Nederland roept woensdag in een brandbrief aan Van Dam op tot meer financiële steun voor getroffen kippenboeren. Daarmee neemt de landbouworganisatie een voorschot op het Kamerdebat over de eiercrisis dat donderdag wordt gehouden.

LTO vindt de oprichting van een calamiteiten- of compensatiefonds gerechtvaardigd, omdat pluimveehouders hun schade vermoedelijk niet volledig kunnen verhalen op Chickfriend, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de fipronil-verspreiding. Ook imago- en afzetbevordering en EU-fondsen zouden wat LTO betreft oplossingen kunnen zijn.

Acht Utrechtse en Gelderse gemeenten en de provincie Gelderland pleitten eerder deze week al bij de Tweede Kamer voor een noodfonds. LTO voert donderdag in Den Haag actie. Dat doet de boerenorganisatie door voor het gebouw van de Tweede Kamer gekookte eieren uit te delen.

Imagoschade

LTO wijst in de brief ook op de rol die de voedselwaakhond NVWA in het ontstaan van de crisis heeft gespeeld. Een tip in november en een alarmering op 19 juni leidden niet tot ingrijpen.

Verder beschuldigt LTO de NVWA van ''onduidelijke, voorbarige en suggestieve communicatie''. Dat heeft volgens de branchevereniging geleid tot imagoschade en geschonden consumentenvertrouwen.

Woensdag werd duidelijk dat oud-minister Winnie Sorgdrager een onderzoek gaat leiden naar de gang van zaken rondom de ontdekking van fipronil in eieren.