De export van goederen vanuit Nederland naar het Verenigd Koninkrijk is in de eerste helft van 2017 afgenomen.

In de eerste zes maanden van dit jaar ging er voor een waarde van 19,4 miljard euro aan goederen richting het Verenigd Koninkrijk, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

Daarmee is de exportwaarde met 2 procent gedaald ten opzichte van een jaar eerder. En dat terwijl de totale waarde van de goederenexport vanuit Nederland in dezelfde periode juist met 12 procent is gegroeid.

Nederlandse makelij

In de eerste helft van 2017 zijn er minder in Nederland gemaakte goederen naar het Verenigd Koninkrijk geëxporteerd dan een jaar eerder. De waarde van deze productgroep is met 7 procent gedaald.

Het verschil zit vooral in een Nederlands booreiland dat in de eerste helft van 2016 aan het Verenigd Koninkrijk is geleverd. Als deze levering buiten beschouwing wordt gelaten, dan is de exportwaarde van de Nederlandse goederen vrijwel gelijk gebleven.

Wederuitvoer

De waarde van de wederuitvoer, goederen die via Nederland naar het Verenigd Koninkrijk zijn geëxporteerd, is in het afgelopen half jaar wel 3 procent hoger uitgevallen.

Het is voor Britse importeurs in de eerste helft van dit jaar duurder geworden om producten uit de eurozone te importeren. De euro is voor hen door koersdalingen van het Britse pond ongeveer 10 procent duurder geworden.

EU

Tegelijkertijd is de export van Nederlandse goederen naar de andere EU-lidstaten in de eerste helft van 2017 wel toegenomen. De waarde van de export naar de overige EU-landen is in de periode van januari tot en met juni 11 procent hoger uitgevallen dan een jaar eerder.

In de jaren 2015 en 2016 is de export van in Nederland gemaakte producten naar het Verenigd Koninkrijk nog gegroeid, terwijl de exportwaarde richting andere EU-landen toen juist is afgenomen.