ABN Amro en Deutsche Bank moeten aan een ondernemer de schade vergoeden die hij heeft geleden als gevolg van het afsluiten van een renteswap, ondanks dat deze "op zichzelf voor de ondernemer een passend product was".

Dat maakt de Geschillencommissie Rentederivaten van het Kifid dinsdag bekend. De commissie heeft onlangs uitspraak gedaan over twee klachten van een ondernemer tegen de twee banken.

De ondernemer heeft namelijk wel degelijk schade geleden als gevolg van mismatches, oordeelt de Geschillencommissie Rentederivaten. Ook hebben ABN Amro en Deutsche Bank bij overname en herstructurering van de renteswap gerekend met een te hoge negatieve waarde.

De ondernemer sloot in 2016 een renteswap voor tien jaar of om de renterisico’s van zijn zakelijke krediet af te dekken. In 2016 diende de ondernemer een claim in bij zowel ABN als Deutsche Bank vanwege de opgelopen schade. Met de banken kwam hij er echter niet uit, waarna hij zijn klachten neerlegde bij het Kifid.

De twee banken moeten niet alleen de schade vergoeden, maar ook de nog lopende renteswap kosteloos beëindigen als de ondernemer dat wil.