Dierfokkers en makers van stalsystemen voor kippenboeren merken weinig van de crisis in de eiersector.

Volgens het Financieele Dagblad komt dat door de sterke internationale positie die sommige ondernemingen hebben opgebouwd, zo meldt de zakenkrant.

Zo is voor dierfokker Hendrix Genetics maar 1 procent van de omzet te relateren aan de Nederlandse legkippen. Eigenaar Antoon van den Berg vertelt geen crisisoverleg te hebben gehad bij het concern dat jaarlijks een omzet draait van 450 miljoen euro.

Omdat het niet om een besmettelijke ziekte gaat, zegt hij te verwachten dat de problemen op korte termijn voorbij zullen zijn. Door het schandaal ontstaat er wel een deuk in het imago van de branche, vertelt hij verder.  

De eigenaar van Vencomatic Group, een bouwer van stalsystemen, legt uit vooral op de export gericht te zijn. 95 procent van de producten gaat naar het buitenland.

Volgens econoom Peter van Horne hebben de Nederlandse leveranciers van stalsystemen en sorteermachines internationaal een sterke positie gekregen door de ontwikkeling van hoogwaardige machines.

ZLTO schatte onlangs dat de schade voor de pluimveesector als geheel al minimaal 150 miljoen euro bedraagt. De ongeveer 150 van de 1.000 leghenbedrijven die getroffen zijn, missen inkomsten en moeten kosten maken om de productie weer op peil te houden.