Mkb'ers met klachten over de compensatieregeling voor hun rentederivaten kunnen voortaan terecht bij een speciaal daarvoor ingestelde onafhankelijke geschillencommissie.

Het gaat om ingewikkelde financiële producten die banken aan duizenden ondernemers hebben verstrekt.

Een derivaat is een afgeleid financieel product, waarvan de waarde is afgeleid van iets anders, bijvoorbeeld de aandelenkoers of de rentestand. De derivaten worden ook gebruikt om te speculeren op een gebeurtenis die al dan niet zal plaatsvinden.

Problemen

Als de financiering tussentijds verandert of zelfs eindigt, kunnen ondernemers in de problemen komen als de financiering onder een renteswap tussentijds verandert of eindigt. Onder meer boeren en binnenvaartschippers zijn daardoor in grote financiële moeilijkheden gekomen.

Er lopen meerdere rechtszaken en zaken bij het financiële klachteninstituut Kifid. Die zijn aangespannen door gedupeerden die het niet eens zijn met de manier waarop ze door hun bank zijn behandeld. Vorig jaar werd daarom een grote compensatieregeling op touw gezet, die banken nu aan het uitvoeren zijn.

Bindend advies

Het aanvragen van een bindend advies bij de geschillencommissie kost 250 euro, exclusief btw. Als de klant gelijk krijgt, moet de bank het bedrag betalen.

Verder kan alleen over specifieke aspecten van de compensatieregeling worden geklaagd. Dat maakt het mogelijk om klachten snel af te handelen.

In december beloofden banken ruimhartig op te treden bij de beloofde compensatie voor ondernemers aan wie ongeschikte rentederivaten zijn verkocht. In de nieuwe commissie zitten enkele kopstukken die aan de basis van de compensatieregeling stonden.