Tientallen melkveehouders hoeven voorlopig geen koeien te verkopen of te slachten om daarmee afspraken na te komen over het terugdringen van het mestoverschot.

De rechter in Den Haag heeft dat woensdag in een drietal zaken beslist, nadat de boeren in het verweer waren gekomen tegen de inkrimping van hun veestapel.

In mei werden een aantal boeren door de rechter vrijgesteld van de regeling, omdat zij net forse investeringen hadden gedaan. De zaken waarover woensdag een oordeel werd geveld, waren volgens de rechter vergelijkbaar met die van een paar maanden geleden.

Staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) is tegen de uitspraak van mei in hoger beroep gegaan. Die zaak komt op 18 september voor de rechter.

Het terugbrengen van het aantal koeien is onderdeel van het zogeheten fosfaatreductieplan. Nederlandse boeren produceren namelijk veel meer mest dan volgens Europese regels is toegestaan.

Concreet moeten boeren hun veestapel terugbrengen tot het niveau van begin juli 2015, kort nadat de melkquota in Nederland werden afgeschaft en het aantal koeien explosief steeg.