De werkloosheid onder mensen met een niet-westerse achtergrond is vorig jaar gedaald, zo bleek maandag. NU.nl sprak met Refugee Company en Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF over wat werkgevers kunnen doen om ook de huidige nieuwkomers - veelal vluchtelingen - te ondersteunen bij het vinden van werk.

Ytha Kempkes is general manager bij Refugee Company, een maatschappelijke onderneming die in 2015 werd opgericht. Refugee Company helpt mensen met een vluchtelingenachtergrond met het opdoen van werkervaring en het vergroten van hun netwerk door middel van maatwerk.

"We zitten in Amsterdam in de Bijlmerbajes, dus mensen uit het naastgelegen azc lopen regelmatig binnen om te kijken wat er gebeurt", vertelt Kempkes. Refugee Company heeft onder meer een restaurant, een koffiebar en een naaiatelier waar vluchtelingen kunnen participeren.

"Er werken nu zo'n 25 mensen in het restaurant en tien in het café. Daarnaast zijn er nog tientallen personen die we op weg helpen door middel van een werkgerelateerd netwerk en ondersteuning bij het opdoen van relevante werkervaring."

Behoefte

Momenteel loopt vanuit Refugee Company een samenwerking met zonnepanelenspecialist Sungevity. "De zonnepanelenmarkt is een groeiende markt en er is vraag naar nieuwe installateurs. Die proberen wij te vinden. Op die manier voldoe je ook echt aan een behoefte."

Dat die behoefte er is, merkt ook Mardjan Seighali, directeur van UAF. Volgens Seighali is er een te grote kloof tussen vraag en aanbod van arbeidskrachten. "Er is een groot tekort aan personeel in de technische sector. Waarom kijken we niet vaker naar vluchtelingen om potentiële werknemers en potentiële werkgevers aan elkaar te koppelen?"

Het UAF werkt samen met een groot aantal bedrijven en onderwijsinstellingen en is betrokken bij verschillende nieuwe projecten die gericht zijn op de arbeidsparticipatie van vluchtelingen. Zo wordt een pre-bachelor aangeboden aan de Hogeschool Utrecht aan vluchtelingstudenten met een ICT-achtergrond en is er een opleidingstraject (met baangarantie) voor elektromonteurs in samenwerking met Alliander.

Goodwill

Volgens Kempkes is het belangrijk dat werkgevers die een nieuwkomer in dienst willen nemen, dit niet moeten zien als goodwill. "Bij Refugee Company gaan we uit van de talenten van mensen, niet van het feit dat iemand vluchteling is."

Taal vormt in het begin vaak een struikelblok. "Daar moet je als werkgever wel rekening mee houden", zegt Kempkes. "Het zou bijvoorbeeld kunnen dat iemand niet meteen fulltime beschikbaar is omdat hij nog op taalles zit. Aan de andere kant kan een werkomgeving iemand juist heel erg helpen om de taal te leren."

Ook moet je iemand de tijd geven om te wennen aan hoe het eraan toegaat op de werkvloer in Nederland. "Wij hebben veel regeltjes, zoals de hygiënecode HACCP voor mensen die met levensmiddelen werken. Vaak is het geen rocket science, maar je moet mensen wel de tijd geven om zich die regels eigen te maken."

Seighali begrijpt dat werkgevers mogelijk last hebben van koudwatervrees. "Ik wil ook niet geholpen worden door een tandarts die de taal niet voldoende beheerst, dus over dat soort dingen moet je duidelijke afspraken maken: welk niveau is acceptabel? Maar ik zou werkgevers willen meegeven om verder te kijken dan taal: wat zijn iemand competenties en vaardigheden?"

Ook doet Seighali een beroep op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven. "De emancipatie en participatie van vluchtelingen is mede afhankelijk van werkgevers."

Toegevoegde waarde

Refugee Company ging laatst op excursie naar een restaurant met een aantal nieuwkomers die momenteel in het restaurant werken. "Binnen een uur hadden ze al een nieuw sausje gemaakt bij een gerecht dat daar werd geserveerd."

"Wat ik maar wil zeggen: het is niet altijd zwaar en ingewikkeld en moeilijk om nieuwkomers in dienst te nemen. Zij kunnen echt wat toevoegen wat betreft kennis, inzichten en werkwijzen."