Het aantal aardbeientelers in Nederland is tussen 2006 en 2017 met bijna de helft gedaald, maar de productie van aardbeien ging in die periode flink omhoog. 

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

Volgens het CBS zijn er nu 450 bedrijven die zich bezighouden met de productie van aardbeien, dat zijn er 380 minder dan in 2006.

Tijdens de landbouwtelling van 1 april besloeg het areaal aardbeien 1.630 hectare. In het piekjaar 2012 was dat nog 1.780 hectare.

Meer productie

Op het kleinere areaal tuinbouwgrond voor aardbeien wordt wel meer geproduceerd. De aardbeienopbrengst steeg met 47 procent, van 39,2 miljoen kilo in 2006 naar 57,5 miljoen kilo in 2016. 

De hogere productie is volgens het CBS vooral te danken aan de toegenomen kweek in kassen. Vergeleken met andere landen binnen de Europese Unie bereikt Nederland met een klein areaal een hoge productie.

Zevende plek

Binnen de EU stond ons land in 2015 op de zevende plaats van de ranglijst van grootste producenten, en op de elfde plaats van landen met het grootste areaal.

Veel Nederlandse aardbeien worden geproduceerd voor de export. In 2015 werd 32 miljoen kilo aan aardbeien uitgevoerd. Vooral de export naar België groeide sinds 2010, van ruim 8,9 miljoen kilo naar 13,1 miljoen kilo.