Handelaren en producenten die hinder ondervinden van de vertragingen in de Rotterdamse haven kunnen klachten kwijt bij een nieuw meldpunt. 

Ondernemersvereniging evofenedex wil op die manier de omvang van het probleem in kaart brengen en gaat over een maand over de bevindingen in gesprek met het havenbedrijf.

Door laag water in Hamburg wijken veel schepen uit naar Rotterdam. Door de extra toestroom van veel zeer grote zeeschepen, komt de afhandeling van containers onder druk te staan. Vooral binnenvaartschepen zijn daar de dupe van, omdat zeeschepen voorrang krijgen.

De branchevereniging wil dat er goed gekeken wordt naar de komst van de grote zeeschepen naar Rotterdam, omdat die vaak afwijken van hun vaarschema.

Daardoor ontstaan grote pieken en dalen in de afhandeling. Dat leidt onder meer tot vertragingen bij bevoorrading van fabrieken en producten die te laat in de schappen belanden.