Dat er krapte is op de arbeidsmarkt, met name in bepaalde sectoren, is niet nieuw voor Carlo Cahn van Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) en Joost Heeroma van Randstad. Zij hebben zo hun eigen methoden om het personeelstekort aan te pakken.

De bouwsector heeft in de periode 2018-2022 zo’n 55.000 nieuwe arbeidskrachten nodig in de uitvoerende bouw, concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) donderdag. 

Ondernemersorganisatie voor de technische installatiebranche UNETO-VNI luidde eerder al de alarmbel. "Als we de groei niet bijbenen, dan hebben we in de komende vier jaar een tekort van vijftienduizend vakmensen", verklaarde voorzitter Doekle Terpstra.

Het tekort aan arbeid belemmert zo'n 7 procent van het bruto binnenlands product (bbp), stelden economen van de Rabobank afgelopen zomer in een rapport. Het probleem is nijpend in onder meer de IT-sector en bij uitzendbureaus, ingenieursbureaus en juridisch- en managementadviesbureaus.

Ook Nederlandse busvervoerders zijn bezorgd: zij vrezen dat buslijnen de komende jaren stil komen te vallen vanwege een tekort aan chauffeurs. "Wij herkennen het probleem", zegt Cahn, die verenigingsmanager is bij werkgeversorganisatie KNV, waar onder meer KNV Touringcar onder valt. In het touringcarvervoer werken momenteel zo'n zevenduizend mensen.

Vergrijzing

Een groot probleem onder busvervoerders in het openbaar vervoer is vergrijzing. "Dat speelt ook in de touringcarsector. De gemiddelde leeftijd ligt op 57 of 58 jaar, en er wordt zelfs volop gewerkt met mensen die al met pensioen zijn. Hoe groot de vraag naar personeel de komende tijd gaat worden, weten we niet precies", zegt Cahn.

Omdat het tekort werd voorzien, werd eerder een sectorplan opgesteld. "De afgelopen twee jaar liep een instroomproject, waarbij honderdvijftig chauffeurs zijn geworven uit andere sectoren", aldus Cahn. "Maar dat is niet voldoende."

Wat het werven van jongeren extra lastig maakt voor de touringcarsector is het feit dat chauffeurs tussen de 18 en 21 jaar niet verder dan 50 kilometer rondom hun standplaats mogen rijden. "Terwijl verre bestemmingen dit werk juist interessant maken. Verder bestaat bij sommigen het beeld dat touringcarchauffeur een gevaarlijk beroep zou zijn, maar dat is niet zo. Met auto's gebeuren veel meer ongelukken."

Opleiden

Ook Heeroma, woordvoerder bij uitzendbureau Randstad, ziet "onwijze krapte" in bepaalde beroepsgroepen. "Er is een groot tekort aan middelbaar- en hogeropgeleid personeel in de techniek en de IT."

Randstad probeert de krapte in die sectoren op verschillende manieren aan te pakken. Het verzorgen van een opleiding is een van die manieren. "Vorig jaar hebben wij samen met werkgevers 22.000 mensen opgeleid. Vroeger vonden bedrijven dat die verantwoordelijkheid bij het individu lag, maar nu wordt steeds vaker intern opgeleid."

Minder streng

"Misschien moet ook iets minder streng worden gekeken naar de vaardigheden die van een kandidaat worden gevraagd", stelt Heeroma. "Werkgevers zijn toch vaak op zoek naar het schaap met de vijf poten."

Bedrijven zouden ook naar het buitenland kunnen kijken om een deel van het tekort op te lossen. "Wat grotere, internationale bedrijven doen dat vaak al", weet Heeroma.

Ten slotte zouden bedrijven eens goed moeten kijken naar hun recruitmentafdeling, denkt Heeroma. "Verdiep je in je doelgroep. Waarom willen mensen voor jou werken? Vinden zij salaris het belangrijkst of uitdaging of de werksfeer? Die aspecten bepalen hoe jij iemand aanspreekt en binnen kunt halen."