Het aantal snelgroeiende ondernemingen is vorig jaar verder toegenomen. Vooral in de bouw en de horeca zijn veel bedrijven te vinden die hun personeelsbestand snel uitbreiden.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag.

Het CBS merkt bedrijven als snelle groeier aan als ze drie jaar achtereen het aantal werknemers telkens met minstens 10 procent laten toenemen. In 2016 gold dat voor bijna 7.300 ondernemingen. Dat is het hoogste aantal sinds het 2010, toen dit voor het eerst werd bijgehouden.

De horeca telt 945 snelle groeiers. Het zijn vooral restaurants, maar ook bij veel aanbieders van overnachtingen gaat het hard.

In de bouw waren er 386 snelgroeiende ondernemingen. Dat was de helft meer dan vorig jaar, maar minder dan in 2010.

De informatie- en communicatiesector telt 615 van dit soort bedrijven. Ten opzichte van vorig jaar is in die branche het aantal snelle groeiers met 17 procent toegenomen en ten opzichte van 2010 met ruim een derde. Hier zijn het vooral de IT-dienstverleners, zoals softwareontwikkelaars, waar snel personeel bijkomt.

In totaal kwamen er bij de ruim zevenduizend snelle groeiers 365.000 werknemers bij. Bij een op de zes bedrijven kwam dat deels of helemaal door een overname.