Onder ondernemers heerst vaak de gedachte dat je maar beter niet aan een potentiële investeerder kunt vertellen dat je vorige onderneming is mislukt. Onderzoek wijst echter uit dat dit stigma niet altijd hout snijdt.

Falen heeft geen effect op een investering, "mits de ondernemer op een juiste en transparantere manier over zijn vaardigheden en falen communiceert", zegt professor Mirjam van Praag van de Universiteit van Amsterdam.

Het falen van ondernemers in het verleden leidt tot onzekerheid over de kwaliteiten van de ondernemer bij investeerders. In theorie verkleint dit de kans op het verkrijgen van een nieuwe investering.

"De onzekerheid verdwijnt echter op het moment dat een ondernemer over dit falen communiceert in combinatie met een blijk van zijn vaardigheden", zegt Van Praag. "Communicatie over falen leidt in dat geval niet tot lagere financiering."

Experiment

De onderzoeker deed een experiment onder ruim driehonderd investeerders op een crowdfundingplatform, zowel professionele investeerders als particulieren.

Zij kregen identieke bedrijfsplannen te zien, waarbij er verschillen waren in informatie over het wel of niet falen van een ondernemer. Ook waren er verschillen in het wel of niet laten zien van vaardigheden van de ondernemers, zoals werkervaring, scholing, etc.

"Hoe minder informatie en communicatie over het verleden van de ondernemer, hoe kleiner de kans op een investering", zegt Van Praag.

Het onderzoekt benadrukt volgens haar het belang van goede communicatie en transparantie richting investeerders.

"Falen, om welke reden dan ook, is aanvaardbaar en heeft geen effect op de steun van investeerders, zolang de vaardigheden van de ondernemer ook aan bod komen en ze aantoonbaar goed zijn."