Ondernemers krijgen van de Kamer van Koophandel (KvK) de mogelijkheid om jaarlijks gratis dertig keer inzage te krijgen in de ondernemingen van het handelsregister. Daarnaast stelt de KvK twee geanonimiseerde sets met open data beschikbaar waarmee analyses en bijvoorbeeld apps kunnen worden gemaakt.

KvK-bestuursvoorzitter Claudia Zuiderwijk zegt maandag in een persbericht verheugd te zijn met deze stap. "Dit is een stimulans voor het innoverend vermogen van Nederland en de rechtszekerheid in het handelsverkeer, omdat het raadplegen van het handelsregister voor alle ondernemers laagdrempeliger wordt”, aldus de bestuursvoorzitter.

Het gratis kunnen inzien van gegevens maakt het makkelijker voor een ondernemer om te checken of een andere onderneming daadwerkelijk bestaat en wie bijvoorbeeld bevoegd is om te handelen namens een onderneming.

De KvK stelt de inzages in het handelsregister beschikbaar via de KvK App Handelsregister. Die is via de appstores van Apple en Android te downloaden.

Minister Henk Kamp van Economische Zaken zegde de gratis inzages en de geanonimiseerde datasets vorig jaar toe aan de Tweede Kamer.