Het aantal Nederlandse ondernemingen dat werknemers bedrijfsopleidingen aanbiedt, is toegenomen, becijferde het CBS deze week. Hoe kies je de beste opleiding voor jouw bedrijf? 

In 2015 bood 85 procent van de ondernemingen dergelijke opties aan. Vijf jaar eerder gold dit nog voor 79 procent van het bedrijfsleven. Met name meer kleine en middelgrote bedrijven zijn begonnen met het aanbieden van scholingsmogelijkheden.

"Door digitale innovaties is het bedrijfsleven aan veel veranderingen onderhevig”, zegt Ricardo van Popering van HR-bureau Robert Half. "Om een rol van betekenis te blijven spelen binnen je sector, moet je als ondernemer relevant blijven."

Het volgen en aanbieden van opleidingen kan hier een belangrijke rol in spelen, weet de adviseur. "Hiermee kunnen medewerkers worden voorbereid op veranderingen in de markt en op toekomstige werkzaamheden."

Ook heeft het bieden van opleidingsmogelijkheden aantrekkingskracht op talent, zegt Van Popering. "Behalve een redelijk salaris, zijn jonge medewerkers steeds meer op zoek naar goede secundaire arbeidsvoorwaarden."

Het opleiden van personeel is dus van belang voor de toekomst van je bedrijf, maar hoe kies je de beste opleiding voor jouw bedrijf? Van Popering geeft tips.

Bepaal welke veranderingen er spelen in jouw sector

"Inventariseer de trends en veranderingen in je sector en bepaal welke gevolgen dit heeft voor de toekomstige werkzaamheden binnen je bedrijf. Zijn er door de digitalisering van de markt bijvoorbeeld werkzaamheden bijgekomen? Zijn dit werkzaamheden waar nieuwe vaardigheden voor zijn vereist?"

Kijk welke vaardigheden ontbreken

"Bepaal vervolgens welk effect de veranderingen in jouw sector op de vaardigheden in de organisatie. Sommige skills zullen al aanwezig zijn, terwijl anderen moeten worden aangeleerd. Breng dat in kaart."

Bepaal wie de (nieuwe) vaardigheden moeten aanleren

"De volgende stap is om te identificeren welke mensen in je bedrijf welke vaardigheden zouden moeten aanleren. Voor welke functies en rollen zijn de nieuwe vaardigheden nodig? In welke laag van de organisatie komen de nieuwe vaardigheden het best tot hun recht? Dat bepaalt mede wie je moet gaan opleiden."

Waar ligt de behoefte van je personeel?

"Naast de behoefte van het bedrijf als geheel moet je als ondernemer ook kijken naar de individuele behoeftes van het personeel. Wat willen zij leren? Bijvoorbeeld vaardigheden die hen verder helpen in hun loopbaan. Inventariseer welke vaardigheden reeds aanwezig zijn en welke de behoefte er is om nieuwe vaardigheden aan te leren.

Bekijk vervolgens in hoeverre die vaardigheden en opleidingen in lijn liggen met de bedrijfscultuur, en -processen en vergelijk dit met je eigen analyse over de behoefte aan nieuwe vaardigheden binnen de organisatie."

Zorg voor een compleet en passend aanbod

"Zorg dat er voor zowel doorgewinterde medewerkers als voor nieuwe medewerkers een passend opleidingsaanbod is. Het is daarbij van belang om rekening te houden met het feit dat niet iedere medewerker op dezelfde manier de lesstof tot zich neemt.

De een is meer gebaat bij het uit het hoofd leren van teksten, de ander leert meer van visuele lesstof. Iedereen heeft zijn eigen leerstijl en voorkeuren. Daarom moet de lesstof op verschillende manieren worden aangeboden. Zorg voor maatwerk: blijf kijken naar de individuele medewerker, zodat het maximale resultaat kan worden geboekt."

Zorg voor goede opleiders

"In sommige gevallen zullen bestaande medewerkers anderen kunnen trainen in bepaalde vaardigheden. Is dat niet het geval, huur dan een goede externe partij in."