Ondernemers die in het buitenland actief zijn, zien hun handel groeien door de aanwezigheid van ambassades. Zij profiteren van de groeiende aandacht voor economische diplomatie.

Dat betoogt Selwyn Moons van het International Institute of Social Studies (ISS). Hij heeft de effecten van economische diplomatie op de handel en investeringen onderzocht. Moons promoveert 14 juli op dit onderwerp aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

In landen waarnaar al wordt geëxporteerd, groeit de handel flink door de inzet van ambassades. De export van simpele goederensoorten, zoals bijvoorbeeld spijkers, groeit daardoor met zo'n 38 procent. 

Fotocamera's

Maar het effect van economische diplomatie is het grootst bij moeilijk verhandelbare, complexe goederen. De kans om complexe producten te exporteren naar een land met een ambassade is twee keer zo groot als bij een land zonder vertegenwoordiging.

Het gaat dan om producten waarbij de waarde sterk afhangt van het merk, de kwaliteit en de reputatie. Fotocamera's zijn een voorbeeld van zo'n complex product.

Meest effect

De inzet van ambassades heeft volgens de onderzoeker het meest effect op de handel. Andere vormen van economische diplomatie hebben minder effect.

Het gaat dan om onder meer handelsmissies, agentschappen ter promotie van investeringen en export. Ook diplomatieke vertegenwoordigingen van lagere rang, zoals consulaten, zouden minder effectief zijn.

Daarnaast blijkt het effect wat betreft buitenlandse investeringen het grootst te zijn als er grote verschillen tussen de landen bestaan. De inzet van ambassades en consulaten zou buiten het eigen continent leiden tot een groei van 12 procent in investeringen.