Onderzoeker, adviseur en startup-mentor Mike Hoogveld zag in zijn werk dat veel jonge organisaties op een gegeven moment slachtoffer worden van hun eigen succes.

Ze groeien in korte tijd snel en komen dan in een fase dat de manier van werken verandert en de ondernemersgeest er een beetje uitgaat. Hij schreef daarom het boek Denk als een startup.

"Het boek is bedoeld om bedrijven te helpen terug te gaan naar die beginperiode, die zo gaaf en booming was", vertelt Hoogveld. "Voor starters kan het helpen om te weten waar ze later rekening mee moeten houden." NU.nl zette samen met Hoogveld een aantal tips op een rijtje.

Startup-ecosystemen

"De eerste stap is denk ik om deel uit te gaan maken van startup-ecosystemen; evenementen en communities waarbij je ondernemers, investeerders en specialisten ontmoet en van elkaar kunt leren. In die netwerken inspireren en helpen partijen elkaar en daardoor is er veel kruisbestuiving. Het is een interessante gemeenschap om onderdeel van uit te maken." 

Laat medewerkers pionieren

"Wat je ook kunt doen, is een bepaald onderdeel binnen je organisatie apart zetten, als een soort mini-onderneming. Laat je medewerkers daar lekker pionieren. Daar leren zij van, en jij ook. Je kunt ook zelf investeren in een andere startup, waarbij je een aantal medewerkers 'uitleent' en later weer terughaalt. Ik denk niet dat je bang hoeft te zijn dat ze niet meer terugkomen - zoiets kan altijd gebeuren, maar daar kun je goede afspraken over maken."

Conditioneringseffect

"Waar je rekening mee moet houden, is het conditioneringseffect: het binnenhalen van jonge mensen van wie jij verwacht dat ze de boel wel even komen veranderen. Vaak worden deze mensen binnen een paar maanden 'gedrild' door de vaste club medewerkers en gaan zij mee in de dagelijkse gang van zaken zoals die was."

"Je kunt dit voorkomen door in te zien dat leiderschap fundamenteel anders moet: leiderschap moet het liefst dienend zijn. Je moet mensen faciliteren en inspireren: wat willen we op de lange termijn bereiken en hoe kunnen we dat samen realiseren?"

Werk 'van buiten naar binnen'

"Bij een groeiende organisatie speelt efficiëntie vaak een grote rol: hoe kun je alles tegen zo laag mogelijk kosten uitvoeren? Het neerzetten van structuren en processen gaat daarbij vaak 'van binnen naar buiten', terwijl je het beter andersom zou kunnen doen. Door de klant centraal te stellen, te kijken naar hoe hij zich gedraagt en wat zijn wensen zijn, kun je een enorme slag maken. Vraag jezelf af: hoe kan ik mijn product en dienst afstemmen op de klant? Je werkt dan 'van buiten naar binnen'."

Werk met kleine stapjes

"Probeer niet meteen grote stappen te zetten, maar verander stukje bij beetje. Wat zou kunnen helpen als eerste stap is het inzetten van 'sprints' van bijvoorbeeld twee weken. Bekijk wat je heel concreet voor een klant zou kunnen doen binnen die korte tijd. Je ziet op korte termijn resultaat en dat geeft een team veel energie."