Provinciale Staten van Noord-Brabant beslissen vrijdag over ingrijpende voorstellen om de overlast door de veehouderij onder controle te krijgen.

Met 700.000 koeien, bijna 6 miljoen varkens en 27,7 miljoen kippen is Brabant de meest 'veedichte' provincie van Nederland. De totale veestapel produceert per jaar ruim 15 miljard kilo mest.

Door boeren versneld te dwingen om verouderde stallen aan te passen kan de ammoniakuitstoot de komende jaren gehalveerd worden, liet de provincie uitrekenen.

Bovendien kan de stank in het Brabantse buitengebied 12 tot 68 procent minder worden. In 2022 moeten de oude stallen aan de moderne eisen voldoen.

Omstreden

De plannen van de provincie zijn omstreden omdat veel Brabantse boeren vrezen voor hun toekomst. Uitgewerkte cijfers laten zien dat honderden veehouders extra zullen stoppen als de Brabantse plannen doorgaan.

Tot 2028 zullen 780 veehouders extra stoppen met hun bedrijf. Het aantal komt bovenop de 2660 veehouders van wie al werd verwacht dat ze zouden stoppen.

Van de boeren die doorgaan, komt een nog groter deel onder de armoedegrens terecht. Voor nog eens driehonderd veehouders dreigt dat ze minder dan 23.000 euro per jaar overhouden omdat ze versneld, flinke investeringen moeten doen.

De gewenste afname van het aantal dieren wordt niet bereikt door de plannen: bedrijven die overblijven zullen groter worden.