De nieuwe Arbowet zal waarschijnlijk voor hogere kosten zorgen voor ondernemers. Maar elke euro die geïnvesteerd wordt in het voorkomen van verzuim wordt dubbel terugverdiend. 

De nieuwe regels zijn gericht op het voorkomen van uitval met werknemers. En met de huidige ontwikkelingen van langer doorwerken en duurzaam inzetbaar blijven in het achterhoofd, is dat alleen maar goed, zegt Ron Ansem, senior bedrijfsarts bij Arbo Unie.

Waarschijnlijk gaan de uitgaven voor werkgevers ook stijgen door de nieuwe regels. Zo moet een werkgever straks een second opinion bij een bedrijfsarts financieren. Dit is een nieuwe mogelijkheid voor werknemers.

Maar over het algemeen geldt dat elke euro die geïnvesteerd wordt in preventie zich dubbel terugverdient, legt Ansem uit. Voorkomen dat mensen na twee jaar arbeidsongeschiktheid in een WGA-traject terechtkomen, kan alleen maar gunstig uitpakken, zegt hij.

Anticiperen

"En het arbeidsomstandighedenspreekuur is vooral bedoeld om werknemers in staat te stellen op tijd te anticiperen wat iemand misschien over vijf of tien jaar boven het hoofd hangt." Chronisch zieken kunnen bijvoorbeeld zo kijken of ze in de toekomst nog wel hun huidige baan kunnen uitvoeren en mensen met een fysiek zwaar beroep kunnen bespreken hoe ze hier mee om moeten gaan.

Ansem verwacht dat werkgevers die al zijn aangesloten bij een gecertificeerde arbodienst niet hoeven te vrezen voor de aanpassingen. "Die hebben in de meeste gevallen al de boel op orde. Zo hebben deze werkgevers de vrije toegang tot de bedrijfsarts voor werknemers die niet ziek zijn altijd in stand gehouden, nadat die verplichting eerder werd geschrapt uit de wet. Waarschijnlijk wordt er straks wel meer gebruik van gemaakt."

Hij verwacht dat alleen het aanbieden van het arbeidsomstandighedenspreekuur niet voldoende is. “We zien namelijk in de praktijk dat mensen een zetje nodig hebben om zich ervan bewust te worden dat het idee ‘ik zit hier goed tot mijn 65e’ niet altijd meer uitkomt. Dus wij vinden eigenlijk dat je het bezoeken van dat spreekuur moet gaan stimuleren om juist je inzetbaarheid op de langere termijn op tijd te bespreken.”

Nieuwe regels

In de nieuwe regels krijgt de bedrijfsarts verder het recht om elke werkplek te gaan bezoeken. Nou doen veel bedrijfsartsen dat toch al wel, maar naar verwachting zal dat ook meer gaan voorkomen.

Voor bedrijven die geen gecertificeerde arbodienst hebben en bij verschillende bedrijven inkopen en bijvoorbeeld een contract met een zelfstandige bedrijfsarts hebben, kan de impact volgens Ansem groter zijn. "Het belangrijkste dat verandert, is dat je een minimumcontract moet hebben en daar worden wel wat meer eisen aan gesteld. Uit dat contract moet goed blijken dat je de boel goed georganiseerd hebt."

Zo moet uit dat contract duidelijk worden dat de medewerker ook toegang krijgt tot de bedrijfsarts wanneer er geen klachten zijn, dat de bedrijfsarts alle werkplekken kan bezoeken en er moet iets instaan over de second opinion. Verder moet het contract duidelijkheid verschaffen over hoe de werkgever geregeld heeft dat preventiemedewerkers en de ondernemingsraad goed toegang krijgen tot de bedrijfsarts en andere arbo-adviseurs.

"Of je dan veel te vrezen hebt, is nog maar de vraag. Want over het algemeen zijn deze problemen goed op te lossen."