Meerdere banken die werken aan de compensatieregeling voor mkb'ers met rentederivaten, beloven kwetsbare gedupeerden alvast een voorschot aan te bieden.

Dat hebben ze aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM) toegezegd, omdat het afwikkelproces veel tijd in beslag neemt.

In totaal zes banken gingen vorig jaar akkoord met een grote compensatieregeling, omdat ze in het verleden ondernemers met veel te ingewikkelde financiële producten hebben opgescheept. De voortgang van de uitwerking daarvan loopt echter wat achter, aldus toezichthouder AFM.

Na september

Een aantal banken verwacht kwetsbare klanten pas na september een aanbod te kunnen doen. Zij beloven alvast met voorschotten te komen van minimaal 80 procent van de vergoeding.

Verder zullen de banken die niet alle klanten in 2017 een aanbod kunnen doen, hun kwetsbare klanten een voorschot aanbieden ter hoogte van de voorlopige inschatting van de compensatie.

Indekken

Rentederivaten zijn producten waarmee ondernemers zich konden indekken tegen een mogelijke stijging van de rente op hun kredieten.

Daarbij bleef vaak onderbelicht dat zij juist risico liepen als de rente zou dalen. Sommige ondernemers, bijvoorbeeld boeren of binnenvaartschippers, zijn hierdoor in grote financiële moeilijkheden gekomen.

Rapportage

Banken zijn de vele duizenden dossiers nu uitgebreid aan het toetsen, ook als de betreffende klanten eerder al compensatie hebben gekregen. De eerste klanten hebben inmiddels een aanbod ontvangen.

De AFM wil over vier maanden opnieuw met een voortgangsrapportage komen. Daarin moet dan ook duidelijk worden in hoeverre de banken de regeling juist en ruimhartig toepassen.