De behoefte aan lokaal geproduceerd voedsel neemt toe, toch zien steeds minder boeren brood in de directe verkoop van hun waar aan consumenten.

Het verbreden van activiteiten biedt echter kansen voor boeren om hun omzet te vergoten, zegt ABN Amro in een donderdag gepuliceerd rapport.

Het aantal boeren dat bewust kiest voor een extra bron van inkomsten naast landbouw of veeteelt, zoals directe verkoop via een boerderijwinkel of het runnen van een bed and breakfast neemt af.

Zo blijkt uit eerdere cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat het aantal landbouwbedrijven dat direct aan de consument verkoopt vorig jaar met 16 procent is gedaald ten opzichte van 2013.

"Deze neergaande tendens is terug te zien in nagenoeg alle verbredingsactiviteiten binnen de landbouw", zegt de bank. In 2016 haalden zo’n achtienduizend boeren inkomsten uit extra activiteiten, zesduizend minder dan in 2013.

Ook de gemiddelde opbrengsten uit deze extra activiteiten zijn gedaald. In 2013 haalde 11 procent van de boeren meer dan de helft van hun inkomsten hieruit. In 2016 is dat nog 8 procent. Het gemiddelde in Europa ligt op 15 procent.

Schaal

Volgens ABN Amro komt de daling mede doordat boeren er vaker voor kiezen om zich te focussen op één activiteit. Ook worden de extra activiteiten traditioneel vaker ondernomen door de kleinere bedrijven. Door schaalvergroting in de landbouw neemt het aantal kleine ondernemingen de laatste jaren af.

Het verbreden van activiteiten kan desondanks gunstig zijn, zegt de bank. "Door de keten te verkorten, kan de marge worden verhoogd. Door direct aan de consument te verkopen, heb je als ondernemer  bovendien meer prijskracht dan wanneer je aan grotere partijen verkoopt."

Sommige boeren kiezen voor een winkel aan huis, anderen houden het nog kleinschaliger met een melktap of eiermachine.

Toch zijn er ook professionelere boeren die hun waar direct aan retailers verkopen zonder tussenkomst van derden of kiezen voor een webwinkel. De ondernemers profiteren hiervan, zegt de bank. Onduidelijk is echter hoeveel zij hier precies extra aan verdienen.