Nederland exporteerde vorig jaar voor 42,2 miljard aan zakelijke diensten. Daarmee zijn dit de meest uitgevoerde diensten door Nederland.

Dat schrijft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag. Onder zakelijke diensten vallen bijvoorbeeld marktonderzoek, accountancy-, advies-, ingenieurs-  en R&D-diensten.

Nederland exporteert naast zakelijke diensten ook veel telecommunicatie- en computerdiensten, vervoersdiensten en royalty's naar het buitenland. Gezamenlijk nemen deze diensten 81 procent van de totale export van diensten voor hun rekening.

160 miljard euro

In totaal werd er in 2016 voor 160 miljard euro aan diensten uitgevoerd, terwijl er voor 150 miljard euro aan diensten werd ingevoerd.

 In 2015 was ruim 11 procent van het Nederlandse bruto binnenlands product (bbp) toe te schrijven aan de export van diensten, aldus het CBS.

Europa

Bijna twee derde van de Nederlandse dienstenexport is bestemd voor Europa. Van de diensten die Nederland importeert, is 56 procent afkomstig uit Europa.

Na Europa verhandelt Nederland de meeste diensten met het Amerikaanse continent. De handel met Azië, Afrika en Oceanië is relatief klein.

Binnenvaart

Nederland kent een sterke specialisatie in de export van binnenvaartdiensten. Hieronder valt bijvoorbeeld het vervoeren van vracht in opdracht van een Duits bedrijf door Nederlandse schippers.

Andere specialiteiten van Nederland zijn landbouw-, milieu- en mijnbouwdiensten. Verder springt Nederland er in vergelijking met andere EU-landen uit op het gebied royalty's.

Dat zijn vergoedingen voor het gebruik van intellectueel eigendom van bedrijven of personen. Nederland exporteerde vorig jaar voor 23 miljard euro aan royalty's.