Een kwart van de bedrijven in de ICT-sector kan door een tekort aan personeel minder produceren.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag. De cijfers hebben betrekking op het begin van het tweede kwartaal van dit jaar. In totaal ervaart een op de tien niet-financiële bedrijven krapte op de arbeidsmarkt.

De ICT-sector is sinds het eerste kwartaal van 2015 de branche met de krapste arbeidsmarkt. Toen had nog één op de negen bedrijven in die sector te weinig personeel.

Tot 2015 werd een tekort aan personeel het sterkst gevoeld in de delfstoffenwinning. Inmiddels ervaart nog slechts één op de 35 bedrijven in die sector een personeelstekort, door sterk gedaalde olieprijzen en het dichtdraaien van de gaskraan.

In de horeca ervaart 11,3 procent een tekort aan personeel, in de industriebranche is dat 9,9 procent en in de bouwsector 7,6 procent.

Kleine bedrijven

Kleinere bedrijven met maximaal vijftig werknemers, hebben iets meer last van krapte op de arbeidsmarkt dan grotere bedrijven.  Eén op de negen kleinere bedrijven loopt tegen personeelstekorten aan, tegenover één op de elf onder de grotere bedrijven.

Hoewel de krapte op de arbeidsmarkt toeneemt, is deze nog niet zo groot als in 2008. Toen had één op de vijf niet-financiële bedrijven last van productieproblemen door een tekort aan medewerkers.

In het eerste kwartaal van 2017 is het aantal openstaande vacatures het sterkst gegroeid sinds tien jaar. Er zijn nu 2,6 werklozen per vacature in Nederland, tegenover 3,9 een jaar eerder. In de ICT-sector stonden in het eerste kwartaal van dit jaar 12.300 vacatures open. 

Sterke groei

De Nederlandse ICT-sector liet in de periode van 2011 tot 2015 een sterkere groei zien dan de economie als geheel, meldt het CBS verder. Zowel de omzet als het arbeidsvolume groeide aanzienlijk sterker dan gemiddeld.

Ook nam van 2011 tot 2017 het aantal ICT-bedrijven sterk toe. In het vierde kwartaal van 2011 telde Nederland bijna 59.000 bedrijven in de ICT-sector. Eind 2016 waren dit er bijna 72.000. Daarmee is ruim 4,5 procent van de Nederlandse ondernemingen actief in de ICT-branche. Verreweg de meeste hiervan zijn dienstverleners.