Strengere eisen kunnen tot helft minder stikstof in Brabantse stallen leiden

Omstreden plannen voor de veehouderij in Brabant leveren de komende jaren een halvering van de ammoniakuitstoot op. Bovendien kan de stank in het Brabantse buitengebied 12 tot 68 procent minder worden, blijkt uit onderzoek in opdracht van de provincie.

De provincie wil dat stallen al in 2020 moeten voldoen aan nieuwe, strengere eisen. De aanscherping heeft vooral effect op de stikstofuitstoot van melkveebedrijven, aldus de onderzoekers. En hoewel de uitstoot van stikstof, stank en fijnstof minder wordt is het effect op de volksgezondheid nog niet te meten.

De plannen van de provincie zijn omstreden omdat veel Brabantse boeren vrezen voor hun toekomst. Uitgewerkte cijfers laten zien dat honderden veehouders extra zullen stoppen als de Brabantse plannen doorgaan.

Tot 2028 zullen 780 veehouders extra stoppen met hun bedrijf. Het aantal komt bovenop de 2660 veehouders waarvan al werd verwacht dat ze zouden stoppen.

Van de boeren die doorgaan komt een nog groter deel onder de armoedegrens terecht. Voor nog eens driehonderd veehouders dreigt dat ze minder dan 23.000 euro per jaar overhouden omdat ze versneld, flinke investeringen moeten doen.

De gewenste afname van het aantal dieren wordt niet bereikt door de plannen: bedrijven die overblijven zullen groter worden.

Provinciale Staten in Brabant beslissen op 7 juli over de plannen.

Lees meer over:

Lokaal adverteren op NU.nl

Tip de redactie