Onderzoeksinstantie TNO gaat samenwerken met de Chinese organisatie Guangdong Association for Circular Economy om de haven bij Dayawan in het zuiden van China duurzamer te maken.

Doel is om de afvalstromen van het havengebied, met zware petrochemische industrie, circulair te maken. In dat geval worden alle grondstoffen en afvalstromen gerecycled.

De overeenkomst, die vandaag in het bijzijn van minister Henk Kamp (Economische Zaken) werd gesloten, moet voor meerdere jaren gelden.

TNO wil onder meer onderzoek doen naar het efficiënter omgaan met grondstoffen en modellen ontwikkelen waarmee besluitvormers duurzamere beslissingen kunnen nemen.

De instantie verwacht dat Nederlandse universiteiten, waaronder de TU Delft, kunnen bijdragen aan het project.

"De data en modellen van TNO helpen de havenautoriteit bij het nemen van de beslissingen in de ontwikkelingen van het havengebied", zegt TNO. Ook krijgen de autoriteiten inzicht in de impact van hun beslissingen op het milieu.

TNO noemt China de plek bij uitstek om de plannen uit te voeren. "In de komende jaren groeien de steden hier het hardst ter wereld. De autoriteiten zijn zich ervan bewust dat, om de groei in goede banen te leiden, een aantal grote uitdagingen op het gebied van leefkwaliteit, veiligheid en economie integraal moet worden aangepakt."