Meer bedrijven nemen maatregelen zodat hun medewerkers langer kunnen doorwerken. Vooral landbouwbedrijven en overheidsorganisaties zijn actief op dat vlak.

Vorig jaar trof 43 procent van de ondernemingen dergelijke maatregelen, blijkt uit de donderdag gepubliceerde Werkgevers Enquête Arbeid (WEA)van TNO. In 2010 gold dit nog voor 32 procent van de bedrijven.

Ondernemingen die maatregelen treffen, zorgen met name voor een verlichting of aanpassing van de taken van hun medewerkers. Vorig jaar werd dit bij 15 procent van de ondernemingen gedaan. In 2010 gebeurde dit nog bij één op de tien bedrijven.

Verder hebben meer organisaties scholings-, promotie- en loopbaanmogelijkheden voor personeel en bieden ze meer ruimte voor het combineren van werk- en zorgtaken. Daarnaast is er sinds 2012 bij meer bedrijven ruimte voor individuele afspraken over de ontwikkeling en opleiding van medewerkers.

Ook het aandeel werknemers dat bij de bedrijven in dienst is, is gestegen. Dit steeg van ongeveer 45 procent in 2010 naar 55 procent in 2016.

Werkdruk

De ondervraagde werkgevers stellen in het onderzoek dat het risico op werkdruk is toegenomen. Bijna de helft van de bedrijven (48 procent) noemt dit als een belangrijk arbeidsrisico. In 2010 was dit volgens 41 procent van de ondernemingen een groot risico.

Deze toename hangt samen met de gegroeide arbeidsproductiviteit. In 2016 rapporteerden vier op de tien ondervraagde bedrijven en instellingen een toename in arbeidsproductiviteit over de afgelopen twee jaar. Dat zijn er 9 procentpunt meer dan in 2012. Met name in de commerciële dienstverlening en de industrie contstateren werkgevers een flinke toename in de arbeidsproductiviteit.

Risico's

Tegelijkertijd stellen ze vaker maatregelen te hebben genomen om psychosociale risico's te verkleinen. Zo hebben ze de organisatie van het werk veranderd, een aanspreekpunt voor werknemers ingesteld of werknemers meer regelruimte gegeven.

Met regelruimte wordt bedoeld dat werknemers meer zelf kunnen beslissen over in welk tempo ze werken en welke prioriteiten ze stellen. Bovendien worden de psychosociale risico's vaker besproken tijdens functioneringsgesprekken en werkoverleggen.

Met name in de gezondheidszorg en bij de overheid zijn organisaties gericht op het beperken van psychosociale risico's. Werkgevers in deze sectoren zien werkdruk ook het vaakst als een belangrijk arbeidsrisico.

Voor het tweejaarlijkse onderzoek zijn ongeveer vijfduizend vestigingen van bedrijven en instellingen ondervraagd.