De transportsector heeft in het eerste kwartaal de grootste omzetstijging geboekt in zes jaar tijd. Het ging om een toename van ruim 5 procent ten opzichte van een jaar eerder.

In alle branches binnen de transportsector groeide de omzet, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag.

Verhuizers en koerierdiensten waren uitschieters met stijgingen van rond de 13 procent. Verhuizers hebben geprofiteerd van de aantrekkende woningmarkt. Het CBS meldde vorige week al dat er in het eerste kwartaal meer mensen zijn verhuisd dan een jaar eerder. En koeriers merken de groei in online aankopen.

Het goederenwegvervoer wist in het eerste kwartaal 8 procent meer om te zetten. Dat is voor deze branche de grootste groei in zes jaar.

De binnenvaart wist een omzetstijging van 6 procent te realiseren. Dit hing samen met het lage waterpeil in de rivieren. Daardoor konden binnenvaartschippers een minder zware lading vervoeren, waardoor hun vrachttarieven stegen. De hogere tarieven in combinatie met de laagwatertoeslag die schippers rekenden, zorgden voor de omzetstijging.

Crisis

De totale omzet van de transportsector ligt nu 6 procent hoger dan die van het eerste kwartaal van 2008. Bijna alle branches binnen de sector zitten met hun omzet inmiddels weer boven het niveau van toen.

Onder vervoerders over land is de omzet in het eerste kwartaal bijna 14 procent hoger dan in 2008. Dit geldt overigens niet voor verhuizers, die nog altijd 5 procent minder omzetten dan in 2008.

Water

Ook de omzet van het vervoer over water heeft het niveau van voor de crisis nog niet bereikt. Er werd in het eerste kwartaal nog altijd bijna 14 procent minder omgezet dan in 2008. Voor het vervoer door de lucht en de dienstverlening voor vervoer gaat het om stijgingen van respectievelijk 4 procent en 9 procent.

Het omzetniveau van postbezorgers en koeriers is vrijwel even hoog als dat van 2008. Dit komt doordat de daling bij postbezorgers wordt gecompenseerd door een omzetstijging van 37 procent bij de koeriers.

Vertrouwen

Het vertrouwen onder ondernemers in de transportsector heeft het hoogste niveau in tien jaar bereikt. Driekwart van de ondernemers ziet de toekomst rooskleurig tegemoet, zo meldt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) woensdag in zijn conjunctuurenquête.

Met name de bedrijvigheid in het internationale goederenvervoer loopt voor op de verwachtingen. Transportbedrijven profiteerden volgens TLN van de sterke volumegroei in de Nederlandse goederenexport in februari. Ook kijken de ondernemers terug op een eerste kwartaal dat beter verliep dan gedacht. Qua bedrijvigheid was het zelfs het beste eerste kwartaal sinds 2007.

Het omzetniveau blijft volgens TLN gelijk, terwijl de winst de komende tijd licht zal dalen. Veel ondernemers klagen nog altijd over te lage prijzen, ondanks een stijging naar het hoogste niveau in zes jaar. Daar staat tegenover dat de orderportefeuilles van bedrijven goed gevuld zijn, ten opzichte van eerdere kwartalen.