Grote bedrijven zoals  ABN Amro, AkzoNobel, Deloitte, Manpower, PostNL en de Volksbank beloven dat ze mensen die zijn genezen van kanker zullen helpen met terugkeren op de arbeidsmarkt.

De bedrijven ondertekenen hiertoe vrijdag het Convenant Werk en Kanker, een initiatief van oPuce, een stichting die ex-kankerpatiënten helpt met het vinden van een baan.

Als iemand kanker heeft gehad is dat vaak een reden voor bedrijven om iemand niet aan te nemen, weet oPuce.

"Mensen die zijn genezen van kanker hebben net zoveel kans om ziek te worden als iedere andere medewerker en kandidaat op de arbeidsmarkt", zegt Isabelle Lebrocquy, oprichter van oPuce.

Daarom ontwikkelde de sociale ondernemer een 'verklaring van genezing' die mensen kunnen inzetten bij het solliciteren naar een nieuwe baan. Hierin wordt vastgelegd dat mensen geen verhoogd risico meer lopen om ziek te worden.

Richtlijnen

"Oncologen kunnen deze verklaring afgeven in overeenstemming met de geldende oncologische richtlijnen", aldus oPuce. In het convenant zeggen bedrijven toe om mensen met een dergelijke verklaring een gelijke behandeling te geven.

Volgens oPuce groeit het aantal mensen dat van kanker geneest of bij wie het een chronische ziekte is geworden. Naar verwachting zal in 2020 jaarlijks bij 123.000 mensen kanker worden vastgesteld.

"Het hebben van werk levert een belangrijke bijdrage aan een positieve gezondheidsbeleving", zegt de stichting. Het is daarom voor hen belangrijk om deel te nemen aan de arbeidsmarkt.