Er dreigt een tekort te ontstaan aan kleinschalige bedrijfsruimte in middelgrote steden. Er is vooral behoefte aan bedrijfsruimte tot 250 vierkante meter en garageboxen.

Dit blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd door Bureau Stedelijke Planning in opdracht van brancheorganisatie VBO Makelaar.

Het huidige aanbod is beperkt en verouderd, merkt VBO op. Meer dan de helft van de kleinere bedrijfsruimten bestaat uit grootschalige panden die in kleine delen worden verhuurd. Zodra kleine bedrijven meer kapitaal krijgen en willen groeien, is er geen ruimte meer.

Volgens het onderzoek is de nieuwbouw van kleinschalige bedrijfsruimten na de crisis ingezakt, terwijl de nieuwbouw van bedrijfsruimten groter dan vijfduizend vierkante meter weer fors aantrok.

Nieuwste technologieën

"De eisen aan grootschalige bedrijfsruimten zijn veranderd", zegt Hans van der Ploeg, directeur VBO Makelaar. "Tegenwoordig zijn bijvoorbeeld grote bouwhoogtes, grote kavels en gebouwen met de nieuwste technologieën in nieuwbouw in de regio in trek."

“Ook door de snelle veranderingen in de logistiek voldoet veel bestaand grootschalig aanbod niet meer. Veel bedrijfsruimten zijn maatwerk en nu moeilijk afzetbaar.”

Volgens VBO is de vraag naar kleinere bedrijfsruimten juist gegroeid door schaalverkleining. Het aantal zzp’ers en kleine bedrijven die diensten verlenen in de stad is de laatste jaren sterk gestegen.