Slechts een klein deel (minder dan 1 procent) van het midden- en kleinbedrijf zou op dit moment klaar zijn voor het toepassen van big data in het bedrijfsproces.

Dat blijkt uit een inventarisatie van het CBS in opdracht van ECP/Platform voor de Informatiesamenleving en het Ministerie van Economische Zaken.

Om te voorspellen of bedrijven klaar zijn voor het gebruik van big data, werd naar vier criteria gekeken: financiële gezondheid, innovatie, het vertonen van online activiteiten en het recent hebben doorlopen van een transitieproces. In de analyse werden alle anderhalf miljoen mkb-bedrijven uit het Algemeen Bedrijvenregister 2015 meegenomen.

Om klaar te zijn voor big data, moet een bedrijf minimaal aan drie criteria voldoen. Dat was bij het CBS-onderzoek bij minder dan 1 procent van de bedrijven het geval. Hoe groter het bedrijf, hoe hoger het percentage: het loopt op van 0 procent bij eenmansbedrijven naar 8 procent bij mkb-bedrijven met 50 tot 250 medewerkers.

Verder zijn er drie sectoren waarin relatief meer bedrijven zijn voorbereid op de toepassing van big data: de telecommunicatie, IT-dienstverlening en speur- en ontwikkelingswerk. Tussen de verschillende provincies in Nederland werden geen verschillen gevonden.

De resultaten zijn voorlopig en verder onderzoek is nodig, aldus het CBS. De inventarisatie werd gehouden om een beeld te krijgen van waar de big data-kansen voor de Nederlandse economie liggen.