Bedrijven moeten binnen hun groeistrategie beter nadenken over strategieën om met andere bedrijven samen te werken. Samen innoveren is onontbeerlijk, stelt hoogleraar samenwerking en innovatie Vareska van de Vrande.

Innovatieve groei door samenwerking is het thema van de inaugurele rede die Van de Vrande vrijdag 2 juni op de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit Rotterdam uitspreekt.

Van de Vrande: "Het wordt steeds lastiger om baanbrekende innovaties als bedrijf alleen te bereiken. Bedrijven hebben steeds meer baat bij samenwerking met externe partijen, vaak startups."

Waarom is samenwerking zo van belang?

"Kennis aantrekken is een belangrijke reden voor bedrijven om een externe partner te zoeken, vooral op het gebied van technologische innovatie. Daarnaast kan innovatie binnen bepaalde organisaties lastig te implementeren zijn en kan een externe partij daar een impuls bij geven. Bijvoorbeeld in een verandering van bedrijfscultuur of businessstrategie."

Van de Vrande noemt het voorbeeld van de Dollar Shave Club. Een startup die scheermesjes direct aan de consument verkoopt op abonnementsbasis. Dat bedrijf bleek enorm succesvol en is uiteindelijk voor 1 miljard dollar overgenomen door Unilever. "Dat met een businessmodel dat bij Unilever zelf niet zo snel van de grond was gekomen. Dat is het lastige als alle ontwikkelingen intern plaatsvinden: nieuwe ontwikkelingen zijn vaak gericht op het huidige businessmodel."

Wat is de meest effectieve manier van samenwerken?

"Er zijn meerdere manieren mogelijk. Een bedrijf kan externe kennis bijvoorbeeld aantrekken door een vehikel voor investeringen van startups in te richten, een startup te huisvesten in het eigen bedrijfspand, of een inkoopcontract te sluiten. Welke methode het meest effectief is, gaan we de komende jaren onderzoeken.

Wat we al wel weten, is dat het antwoord niet eenduidig gaat zijn. Er is geen one size fits all. Het hangt er sterk van af wat er goed bij de structuur en cultuur van de organisatie past."

Investeren in startups wordt vaak genoemd als succesvol voorbeeld.

"Meerdere manieren van samenwerken, kunnen tot goede resultaten leiden. Maar je ziet dat samenwerking met een startup momenteel een populaire strategie is, die veel kansen biedt."

Natuurlijk kan de benodigde kennis of innovatie ook bij andere gevestigde ondernemingen zitten, maar startups zijn vaak vernieuwender. Daarnaast krijgen bedrijven bijvoorbeeld toegang tot nieuw talent en kunnen ze experimenteren met nieuwe businessmodellen."

Kleven er niet ook risico's aan het delen van bedrijfsinformatie met externe partijen?

"Een bedrijf moet genoeg vertellen om een aantrekkelijke partner voor samenwerking te zijn, maar wil ook niet het concurrentievoordeel verliezen door alle kennis op straat te gooien.

Het is een spanningsveld, waar bedrijven zich vaak beschermend in opstellen. Het is daarom van belang om een duidelijke strategie te hebben. Stel de groeigebieden van tevoren vast en kijk dan waar je naar op zoek bent bij een samenwerking."