De markt voor groene energie wordt volwassen en daar hoort meer concurrentie bij. Volgens belangenclub WISE Nederland is het aantal bedrijven dat alleen groene stroom aanbiedt, verdubbeld naar 25.

NUzakelijk spreekt met André Dippell, mededirecteur bij Duurzame Energie Unie (DE Unie), over de ontwikkeling. DE Unie is een collectief van meer dan dertig lokale energiecoöperaties en is mede door belangenorganisatie Urgenda opgericht.

Er zijn twee keer zoveel aanbieders van groene stroom. Merken jullie dat ook?

"Uiteraard merk je dat in de markt. Niet eens zozeer in onze eigen business, maar we merken wel dat het steeds meer gaat leven. In die hoedanigheid ervaar je dat.

Maar er is natuurlijk een leuke discussie over groen, groener, groenst. Want bijna alle partijen leveren wel groene stroom. En je ziet nu wel een slag ontstaan naar volwassenheid en meer bewustwording over dat we ons ook echt moeten focussen op duurzame energieproductie in Nederland."

Wat bedoel je met "eigen business"? Jullie zien geen extra concurrentie?

"Dat bedoel ik eigenlijk meer ja. Wat je eigenlijk ziet, is dat er in de breedte een bewustwording aan het ontstaan is in Nederland. Dat zorgt er ook voor dat er meer partijen in Nederland opstaan en een rol van betekenis willen spelen. En dat is natuurlijk een goede zaak voor de hele energietransitie in Nederland.

Ik juich met name toe dat de bewustwording sterker wordt bij de consument en het bedrijfsleven. Dat de afnemers beseffen dat we een bewuste keuze moeten maken in het inkopen en produceren van duurzame energie en dat ze zich daarbij realiseren dat een labeltje groen niet per definitie echt groen is."

Jullie zijn een coöperatie, maar wel een coöperatie in een professionele markt. Hoe gaat het met de zaken?

"Wij zijn inderdaad niet op winst uit. Wij moeten onze operatie bekostigen en het overschot vloeit terug naar de lokale coöperaties en daarmee naar de consument. De markt groeit, maar het is tegelijk ook moeilijk. Wat je toch ziet, is dat het een 'low interest' product is en blijft voor de consument.

De consument heeft de neiging om toch altijd naar de prijs te kijken. Die gaan daarvoor naar vergelijkingssites en op het moment dat ze op het prijsaspect zitten, kijken ze toch minder naar de bewuste keus en het bijdragen aan een betere leefomgeving.

Terwijl als ze de vergelijking eens goed maken, het vaak gaat om hooguit een paar tientjes per jaar. Maar voor die paar tientjes dragen ze wel bij aan de verduurzaming van hun eigen leefomgeving."

Vreemd eigenlijk: duurzaamheid wordt meer mainstream, maar als het op energiecontracten aankomt, kijken consumenten toch naar de prijs?

"Dat zien we vaak nog steeds als belangrijke factor. En natuurlijk moet er een balans in zitten. Maar we zien wel een versnelling optreden. Want je zegt het heel terecht: duurzaamheid wordt meer mainstream.

Voor ons gevoel staan we ook aan de vooravond van een gigantische versnelling. Maar feit blijft dat er nog steeds een enorme groep 'slapende' consumenten is die bij de gevestigde orde zit en daar totaal niet over nadenkt."

Kun je het ook in cijfers uitdrukken? Hoe hard groeien jullie?

"Niemand noemt exacte cijfers. Maar we groeien behoorlijk, met enkele procenten per maand. We geven nu nog geen totaal aantal klanten.

Dat wil ik overigens wel veranderen. Wij zijn van de gemeenschap en wij zitten midden in een slag om dat op een andere manier naar buiten te brengen. Transparantie is daarin een groot goed, maar daar wil ik nu even niet op vooruitlopen."

NUzakelijk vraagt wekelijks bedrijven die onderdeel van het nieuws zijn, wat dat nieuws voor de onderneming betekent.

Lees andere interviews in deze rubriek