Zolang er in Den Haag geen regering wordt gevormd, moeten ondernemers het doen met een demissionair kabinet. Het gevolg is dat een grote stapel wetgeving wordt uitgesteld. "Je loopt het risico dat je het economische momentum mist", zegt MKB-Nederland-voorzitter Michaël van Straalen.

"Als er niet op tijd een nieuw kabinet komt om een begroting voor volgend jaar te maken, is dat een gemiste kans", zegt Van Straalen desgevraagd tegen NU.nl.

Nu de stoelendans om de formatietafel niet leidt tot serieuze gesprekken met informateur Edith Schippers, lijkt een stabiel kabinet nog ver weg.

Met name ondernemers, die doorgaans gruwen van een instabiele politieke omgeving, willen dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt vanuit Den Haag. Tot die tijd moeten zij het doen met een grote berg wetsvoorstellen en initiatieven waarmee de Tweede Kamer pas aan de slag gaat zodra de stempel 'controversieel' eraf is.

Investeren 

Van Straalen wijst in dat kader op het investeringsvehikel van de overheid Invest-NL, bedoeld om projecten van de grond te krijgen. In februari maakte het kabinet bekend dat hier 2,5 miljard euro voor wordt vrijgemaakt en dat ondernemers er vanaf 2018 bij terecht kunnen.

"Het midden- en kleinbedrijf heeft investeringsruimte nodig. Invest-NL is juist het vliegwiel om projecten aan te jagen. Het zou ontzettend zonde zijn als dat er pas in 2019 komt", zegt Van Straalen.

Begroting

Want als de partijen er in Den Haag niet uitkomen, bestaat de kans op een beleidsarme begroting voor volgend jaar. Aangezien de formatie-onderhandelingen stroef verlopen en de eerste contouren van de rijksbegroting de komende weken al worden geschetst, is dat een realistisch vooruitzicht.

De mkb-toets is ook zo'n voorstel dat ondernemers liever niet in de ijskast zien verdwijnen. Daarmee wordt getoetst of wetten en regels bedrijven niet onnodig in de weg staan.

Van Straalen: "Minister Henk Kamp (Economische Zaken, red.) en de Tweede Kamer zijn akkoord. Nu dreigt de voortgang stil te vallen terwijl er een breed draagvlak is. Ik begrijp best dat iedere partij zijn eigen keuzes wil maken, maar bijna alles wat je op de lange baan schuift, doet ondernemers pijn."

Haasje

Tot slot noemt de voorzitter van MKB-Nederland het geval van de Wet Markt en Overheid, een wet  die ervoor moet zorgen dat overheidsbeleid niet oneerlijk concurreert met het bedrijfsleven. De aanscherping van VVD en D66 omdat het beoogde effect uitblijft, kan eveneens niet worden ingevoerd.   

"Er zijn gevallen waarbij het bedrijfsleven door de overheid buitenspel wordt gezet. Ondernemers zijn vervolgens het haasje", zegt Van Straalen. Het mag dan ook geen verrassing zijn dat de ondernemersvereniging ook deze maatregel liever vandaag dan morgen van de lijst met controversiële onderwerpen ziet verdwijnen.

De economie trekt aan, de werkloosheid daalt. Kortom; het gaat goed met Nederland, benadrukt Van Straalen. "Maar als je de volgende stap uitstelt, weet je één ding zeker: dan wordt die stijgende lijn steeds vlakker."