Het tekort aan personeel in de bouw neemt flink toe. Vooral aan timmerlieden, metselaars en installatiemonteurs is een groot gebrek. 

Ook liggen er veel kansen voor voorbereidend bouwpersoneel, zoals werkvoorbereiders en uitvoerders, meldt uitkeringsinstantie UWV vrijdag.

Het UWV verwacht tot en met volgend jaar een toename van dertienduizend banen voor werknemers in de bouw. Daarnaast wordt voor zzp'ers een groei van nog eens vierduizend banen verwacht. Het aantal vacatures loopt daardoor op tot 35.000, van 20.000 op het dieptepunt van de crisis.

Vergrijzing

Het UWV constateert ook dat de bouw vergrijst. Tijdens de crisis werden maar weinig leerbanen aangeboden, waardoor er nu relatief weinig bouwwerknemers onder de 25 jaar zijn.

Nu de crisisjaren voorbij zijn en met name de woningbouw weer op stoom raakt, neemt het aantal WW-uitkeringen in de sector af.

Jongeren

Branchevereniging Bouwend Nederland zet voor de komende vijf jaar in op de instroom van in totaal veertigduizend jongeren in de bouw. Volgens voorzitter Maxime Verhagen is werken in de sector nu ook weer aantrekkelijker. 

"Nu de crisis echt verdwenen is, kunnen we zelfs een werkgarantie geven: er is weer enorm veel te bouwen in Nederland. Dat is geen wens of voorspelling, maar een feit."

Stagnatie

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) liet vrijdag in een conjunctuurmeting weten dat bouwbedrijven soms stagnatie ondervinden door een tekort aan personeel. 

Het gaat dan met name om bedrijven die actief zijn in de woningbouw. Verder meldt het EIB dat ongeveer drie op de tien bouwbedrijven verwachten extra personeel in dienst te gaan nemen.